Batı'da böyle

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 'pozitif ayrımcılığı' şöyle anlattı...

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 'pozitif ayrımcılığı' şöyle anlattı:
"Bu, herkese eşit işlem yapmak değil, ayrımcılık riski yaratan kategorileri eşitlemek için önlemler almaktır. Dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamalar vardır ve AİHM kararlarına da geçmiştir. Örneğin, Fransa'da seçimlere oluşan kurumlarda kadın ve erkekler yüzde 50 olarak olarak eşitlendi. Biz 2001'de Anayasa'ya 'devlet kadın ve erkeklerin haklar bakımından eşitliğinin fiilen gerçekleşmesini sağlar' hükmü konulmasını öngörmüştük. "
Alman Anayasası da devlete kadın-erkek eşitliğindeki dezavantajların ortadan kaldırılması görevi yüklüyor. İsviçre'de kadın ve erkeklerin eşit işlerde eşit ücrete sahip olacağı yasalarda yer alıyor. İtalyan Anayasası'nda ise seçime dayalı birimlerde kadın ve erkeklerin eşit görev alması, eşit işe eşit ücretin yanı sıra çalışma koşullarının da kadınların ailedeki rollerini yerine getirmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi öngörülüyor.