Baykal komisyonu terk etti!

Baykal komisyonu terk etti!
Baykal komisyonu terk etti!
Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bağlı 28 Şubat sürecine ilişkin alt komisyona ifade veren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Komisyonu'nu "yetkisizsiniz" diyerek terk etti

Radikal.com.tr - CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, 28 Şubat konusunda bilgi vermek için gittiği Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’nu, bu tür komisyonların görevlerini anlatıp “Komisyonunuz bir siyasi heyet olarak, eğlence dünyasının şöhretlerini, siyasileri ve gazetecileri çağırmadan önce kendi yetkisini sorgulamak durumundadır” dedikten sonra terk etti.

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, AK Parti ’li Nimet Baş’ın başkanlığında toplandı. Deniz Baykal, hazırladığı metnini okumak üzere kalabalık bir grupla toplantıya girdi. Kalabalık salona sığmayınca, büyük bir salona geçildi. Baykal, burada 3 sayfalık metnini okudu.

Baykal, şöyle konuştu:
“Açıkça anlaşılmaktadır ki Araştırma Komisyonları, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgilisi durumunda bulunmayan vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını, basın mensuplarını, televizyoncuları, eğlence dünyasının şöhretlerini, özel banka ve şirket sahip, yönetici ve mensuplarını, siyasi parti mensup ve yöneticilerini, siyasetçileri ve genel olarak tüm vatandaşları komisyon toplantılarına çağırıp bilgi talep etme yetkisine sahip değildir. Araştırma Komisyonu marifetiyle milletvekilleri, bazı vatandaşları; ya da bazı milletvekilleri başka bazı milletvekillerini sorgulayamaz. Sizlerle ve ilgi duyan herkesle, askeri darbe ve demokratikleşme sorunlarının tümünü, resmiyetten uzak dostça bir ortamda müzakere edebilmeyi gerçekten isterim. Gene, bugün yaşanmakta olan demokrasi ve hukuk-yargı sorunlarının da kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmasına ihtiyaç vardır. Geçmiş dönemlerdeki darbelere ya da darbe girişimlerine gösterilen hassasiyet, bugünkü demokrasi ve hukuk-yargı ihlallerine sergilenen duyarsızlıkla çelişmemelidir. Darbe konusu, geçmiş dönemlerdeki komünizm ve irtica saplantıları gibi bir topyekûn suçlama, sindirme ve soruşturma mekanizmasına dönüştürülmemelidir.”

"ÖNCE KENDİ YETKİNİZİ SORGULAYIN"

Komisyonun bugüne kadar dinlediği isimlerin Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olarak dinlendiğini savunan Baykal, “Bu fiili uygulamanın bir parçası haline gelmeyi kabul etmem mümkün değildir. Komisyonunuz bir siyasi heyet olarak, eğlence dünyasının şöhretlerini, siyasileri ve gazetecileri çağırmadan önce kendi yetkisini sorgulamak durumundadır” diyerek Komisyon Başkanı Nimet Baş’ı dinlemeden salonu terk etti.