Baykal raporu topa tuttu

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hem AB çevrelerince, hem de İnsan Hakları Danışma Kurulu'nca hazırlanan rapordaki azınlık tartışmalarına sert çıkarak, "Türkiye kimlik tanımlarıyla bir tuzağa, girdaba çekilmek isteniyor" dedi.

ANKARA - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hem AB çevrelerince, hem de İnsan Hakları Danışma Kurulu'nca hazırlanan rapordaki azınlık tartışmalarına sert çıkarak, "Türkiye kimlik tanımlarıyla bir tuzağa, girdaba çekilmek isteniyor" dedi. Baykal, sağlık reformu iddiasını ciddiye almanın mümkün olmadığını söyledi.
CHP'nin dünkü TBMM grup toplantısında, azınlıklar konusundaki raporları ve hükümetin sağlık reformu hazırlığını eleştiren Baykal, şunları söyledi:
Kafatası devleti değiliz: Kimlik tanımlarıyla ilgili tereddütleri ortaya çıkarmak, yapay bir azınlık tartışması açmak isteniyor. Alevi kökenli vatandaşlarımız biz bu toplumun özüyüz diyorlar. Bunu Sünniler de söylüyor. Ama biz hâlâ dışarıdan demokrasi, insan hakları adına 'Siz farkında değilsiniz, siz azınlıksınız' deyip, onlarda bir azınlık bilinci yaratmayı marifet sayan çevrelere alet olmaya devam ediyoruz. Bazı kesimler solculuk, demokratlık adına bunu yapıyor. Biz bir ırk devleti, kafatası devleti değiliz. Olmadık, olmayacağız da.
Ekonomik destek verin: Kimse bize etnik kimliğimizi dayatamayacaktır. Etnik tartışmalara destek vereceğinize ekonomik yardımda bulunun. Avrupa Birliği üyeliğinin 15 yıl sonra nereye varacağı belli değil, ama şimdiden bu tartışmalar sürüp giderse büyük sıkıntılar yaşanır. Bu bir tuzaktır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz.
SKK'ya kulak verin: SSK iyi, kötü toplumun yarısının sağlık gereksinimlerini karşılıyor. Vururken bir de dinlemek lazım, madalyonun öbür yüzüne bakmak gerekir. SSK, Sağlık Bakanlığı'nda hizmet veren personelin beşte biriyle yatak sayısının yedide biriyle hizmet veriyor. Hakkâri'ye, Şırnak'a, hekim gönderemeyen bir hükümetin, SSK hastanelerine el koyarak reform yapacağını söylemesi ciddiye alınamaz.