BDP'den müzakere için atak!

BDP'den müzakere için atak!
BDP'den müzakere için atak!
BDP, müzakere örneklerinin araştırılması için Meclis'te barış komisyonu kurulmasını istedi

Radikal.com.tr - BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, ülkedeki çatışmaların ve ölümlerin son bulması için dünyanın farklı ülkelerindeki müzakere süreç ve deneyimlerinin araştırılması için Meclis araştırması talep etti.

Buldan, TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye ’nin en önemli sorunlarının başında Kürt sorununun geldiğine belirterek, bu sorunun temelinin Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başlamakla beraber en can yakıcı döneminin ise son 35 yıldan bu yana yaşandığına vurguladı. Bu dönemde, illegal örgütlerce gerçekleştirilen ve ülkenin doğu ve güneydoğusunu daha çok kapsayan eylemler sonucunda, büyük can kayıpları yaşandığını ifade eden Buldan, önergesinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

“Bu örgütlerin başında gelen ve daha çok halk desteği sağlayan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) 1978 yılında kurulmuş, 1984 te eylemlerine başlayarak bu eylemleri 90’lı yıllarda arttırarak devam ettirmiştir. 35 yıldır devam eden bu süreçte, kesin olmamakla beraber resmi açıklamalara göre, 40 bin den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Doğu ve Güneydoğu, 15 yıl olağanüstü hal ile yönetilmiş ve bunun sonucunda, 4500 köy boşaltılmış, 5 milyona yakın kişi köylerinden göç ettirilmiş, 3000 den fazla kişi faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş, binlerce kişi işkence mağduru olmuş ve cezaevleri siyasi mahkumlarla dolup taşmıştır. Bu süreçte sorunun çözümü yönünde değişik aktörlerce çözüm yolları üretilmiş fakat sorunun muhataplarınca kabul görmemiştir. Özelliklede son iki yılda çatışma ve operasyonların 90’lı yıllardan daha yoğun bir biçimde yaşanması neticesinde artan ölümler, sorunun askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, demokratik kanalların zorlanması gerektiği, uzlaşma ve müzakerelerin artık acil bir biçimde yürütülmesini zorunlu kılmıştır.”

Bu sorunun yalnızca Türkiye’ye özgü bir sorun olmadığını ifade eden Buldan, bir çok ülkede, kimi zaman kültürel, kimi zaman ulusal, kimi zaman ise toplumsal taleplerle silahlı isyan başlatan örgütlerle devletler arasında uzun erimli çatışma dönemleri yaşandığını kaydetti. Buldan, önergesinde şöyle devam etti:

“Çatışma ve toplumsal ayrılıkları sona erdirmek üzere, taraflar arasında müzakere yolları denenmiş ve İngiltere - IRA örneğinde olduğu gibi 13 yıl sürmekle beraber müzakere süreci, silahların susmasını sağlamıştır. İngiltere-İRA örneği yanında, İspanya ve BASK görüşmeleri, Latin Amerika’da Meksika ile Zapata’lar ve Guetemala ile URNG arasındaki müzakere süreçleri de önemlidir. Güney Afrika, Asya ülkeleri barış süreçleri de dikkate alınacak örneklerdir. Bunun yanında, Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 50 yıldır süren silahlı mücadelenin sonlandırılması için 5 Ekim 2012’de barış görüşmelerine başlanacağı taraflarca açıklanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki çatışmaların, ölümlerin ve acıların son bulması, barışın sağlanması açısından fayda sağlayacağı düşüncesiyle, dünya ülkelerinin uzlaşma ve müzakere süreçlerinden yararlanma, ülkemizdeki sorunun çözümü açısından yol gösterici olacaktır. Bu amaçla bir komisyon kurularak dünya barış süreçlerinin araştırılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz.”