BDP'nin 'lezbiyen, trans, gey ve eşçinsel' teklifi reddedildi

BDP'nin 'lezbiyen, trans, gey ve eşçinsel' teklifi reddedildi
BDP'nin 'lezbiyen, trans, gey ve eşçinsel' teklifi reddedildi
BDP, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'na, "trans kadınlar", "lezbiyen", "gay" ve "eşçinsel" ibarelerinin eklenmesini istedi. Öneri reddedildi.

ANKARA – Meclis Genel Kurulu’nda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısının 1. bölümün 1. maddesi üzerinde BDP tasarının isminin değişmesi için önerge verdi. BDP, “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı” olarak değiştirilmesini istedi. Ancak BDP’nin önergesi kabul edilmedi.

CHP ’de, tasarının isminin Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı olarak değiştirilmesi ve birinci maddenin birinci fıkrasına ‘ısrarlı takip mağduru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve cinsel tercih farklılığı” ibaresinin eklenmesini istedi. Ancak CHP’nin önergesi kabul edilmedi.

BDP, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı’na, “trans kadınlar”, “lezbiyen”, “gay” ve “eşçinsel” ibarelerinin eklenmesini istedi.

CHP'NİN ÖNERGESİ
Meclis Genel Kurulu’nda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısının 1. bölümünün “Tanımlar” başlıklı 2. maddesine, “Toplumsal cinsiyet toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen ve sosyal olarak kurgulanan cinsiyetçi roller, beklentiler, tutum ve davranışları ifade eder” bendinin eklenmesi için CHP önerge verdi, ancak önerge kabul edilmedi.

BDP'NİN ÖNERGESİ
BDP de, tasarının “Tanımlar” başlıklı 2. maddesi üzerinde verdiği önergede, “trans kadınlar”, “lezbiyen”, “gay” ve “eşçinsel” ibarelerinin eklenmesi için önerge verdi, ancak önerge kabul edilmedi.

AKP 'NİN KABUL EDİLEN ÖNERGESİ
AKP’nin 2. maddenin 1. fıkrasının “b” bendinin madde metninden çıkartılmasını isteyen önergesi kabul edildi. Kabul edilen önergeyle, “Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kuruluncaya kadar bu kanun kapsamındaki destek ve izleme hizmetlerinin verileceği ve gerekli bildirimlerin yapılacağı mercii” ifadesi tasarıdan çıkartıldı.

KREŞ İMKANI SAĞLANACAK
AKP’nin 3. madde üzerinde verdiği ve kabul edilen önergeyle, gerekli olması halinde korunan kişinin çocuklar varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere 4 ay, kişinin çalışması halinde ise 2 aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla bakanlık bütçesinden ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanı sağlanacak. (anka)