Bir adım da Çiçek'ten

Yargıda siyasallaşma tartışmaları sürerken Adalet Bakanı Cemil Çiçek, sürpriz bir adım attı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıda siyasallaşma tartışmaları sürerken Adalet Bakanı Cemil Çiçek, sürpriz bir adım attı. Çiçek, Adalet Bakanı'na, savcılara kamu davası açması için emir verme yetkisi sağlayan CMUK maddesinin kaldırılması için bürokratlarından yasa taslağı hazırlamalarını istedi.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 148. maddesi öncelikle, kamu davası açma görevinin savcılara ait olduğunu, kanunda aksine hüküm yoksa savcının ceza takibini gerektirecek hususlarda yeterli kanıt varsa kamu davası açmak zorunda olduğunu düzenliyor. Maddenin 3. fıkrası ise, 'Kamu davası açmak için Adalet Bakanı savcıya emir verebilir' hükmünü içeriyor.
Bu fıkra, mevzuatta yargı bağımsızlığını engelleyen, yargının siyasi iktidarın emri altına sokulma çabalarında suiistimale en açık maddelerden biri gösteriliyordu. Bakanlar, emirle, siyaseten husumet duyduğu kişi ve gruplara dava açtırabiliyordu.
Bakanlık Kanunlar Genel Müdürvekili Niyazi Güney'i arayan Çiçek, hükmün kaldırılması için derhal bir taslak hazırlanmasını istedi. Çiçek, "Bu düzenlemenin mevzuatta yeri olmamalı" dedi.