Bozdağ Aksaray'a 'kaçak' mı dedi?

Bozdağ Aksaray'a 'kaçak' mı dedi?
Bozdağ Aksaray'a 'kaçak' mı dedi?
TBMM Komisyonu'nda muhalefet milletvekilleri kendilerinin Ak Saray'a 'kaçak' dediklerini, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da istemeyerek de olsa bunu itiraf ettiğini söyledi.

RADİKAL - TBMM’deki Yargı Paketi görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinden 'kaçak' tartışması yaşandı. Muhalefet milletvekilleri kendilerinin bu yapıya 'kaçak' dediklerini, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da istemeyerek de olsa bunu itiraf ettiğini söyledi. Bu sözlere tepki gösteren Bozdağ, "Ben kaçak olduğunu söylemedim" dedi. 5. İdare Mahkemesi kararıyla ilgili bilgi verirken bürokratların kendisine yanlış bilgi verdiğini iddia eden Bozdağ, "Kusura bakmayın. Aktarılan bir bilginin, sehven yanlış aktarılması nedeniyle ben size onu doğru bilgi olarak takdim ettim, düzeltiyorum" açıklamasını yaptı.

Dün gece TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan Yargı Paketi görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışmalara neden oldu. Muhalefet milletvekillerinin Saray’ın ‘kaçak’ olduğunu iddia etmeleri üzerine Adalet Bakanı Bozdağ açıklama yaptı. Bozdağ, "5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir ama Bölge İdare Mahkemesi de bunu kaldırmıştır. Şu andaki durum bu. Dolayısıyla, mahkeme kararıyla engellenmiş bir şey yok." dedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise, "Bu karar kaldırılmamıştır. Ama endişem odur ki 5. İdare Mahkemesi'nin Başkan ve üyeleri değiştirilebilir bu arada" diye karşılık verdi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dilbek de, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın oturmaya başladığı bu saraya biz 'kaçak' diyorduk. Bu akşam bunun kaçak olduğunu Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, belki de istemeyerek de olsa itiraf etmiş oldu" ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Bozdağ, "Ben kaçak olduğunu söylemedim" dedi.

'KAÇAK SARAY' DİYALOGLARI
Meclis tutanaklarına yansıyan Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışmalarında şu diyaloglar yaşandı:

MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık: Bu sarayın kaçaklığı yapı ruhsatından ve yapı kullanma izninden kaynaklanmıyor. Bu sarayın kaçaklığı, 1'inci derecede SİT alanını, 3'üncü dereceye dönüştüren ve bunu iptal eden yargı kararını saymamanızdan kaynaklanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın: Birincisi, evet, bu yapının kaçak bir yapı olmadığını ifade ettim ve bu, belgelerle de sabit. İkincisi, bütün koruma kurullarından gerekli izinler alınmış. Koruma kurulları izinleri haricinde yapılan hiçbir işlem yok. İnşaat başlangıcında yapı ruhsatı çıkartılmış, biten bloklar için de yapı kullanma izni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Başbakanlık'a teslim edilmiştir. Dolayısıyla kaçak hiçbir durum söz konusu değil. Koruma kurullarından da izinler alındığı için SİT alanına da bir müdahale söz konusu değildir.


‘ENDİŞEM, 5. İDARE MAHKEMESİNİN BAŞKAN VE ÜYELERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR’
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: Sayın Bakan tam 25 sayfalık Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin birinci dereceden üçüncü dereceye SİT alanına düşürülmesi ve ayrıca çevresindeki açılan yolların nâzım imar planına aykırılığından dolayı vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ortadadır. Bu karar kaldırılmamıştır. Ama endişem o dur ki, 5. İdare Mahkemesinin Başkan ve üyeleri değiştirilebilir bu arada. Şimdi, bir mahkeme kararı ortadayken bu mahkeme kararına uyulmasını herhâlde Adalet Bakanından beklemek hepimizin hakkıdır.

Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Gök'ün söylediği Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin bir kararı var. Benim Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bahsettiğim karar Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararı. O kararla ilgili Danıştay 14. Dairesi (2014/3469) esas no.lu şeyle karar vermiştir. İdare Mahkemesi (2011/1879) esas numaralı dosyasında İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir ama Bölge İdare Mahkemesi de bunu kaldırmıştır. Şu andaki durum bu. Dolayısıyla, mahkeme kararıyla engellenmiş bir şey yok. Mahkeme bir karar vermiş, diğer mahkeme de bu kararın yürütmesini kaldırmıştır. Olay bundan ibarettir.


‘SEHVEN YANLIŞ AKTARILAN BİLGİYİ SİZE DOĞRU DİYE TAKDİM ETTİM, DÜZELTİYORUM’
Levent Gök: 5'in kararı ne zaman kaldırıldı Sayın Bakan?

Bozdağ: Sayın Gök'ün bahsettiği 5. İdare Mahkemesi kararıyla ilgili bilgi verirken orada bürokrat arkadaşların bana naklettiği şekilde konuştum. Onlardan, elimizde mahkeme kararları var, bu 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın akıbetini sorduğumda, işte, 'Bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi' şeklinde beni bilgilendirdiler. Ben, onun üzerine, size yürütmeyi durdurma kararı olduğunu ifade ettim. Siz kararı söyleyince ben kararı istedim. Tabii, bu arada, onlar, yürütmeyi durdurma talebini ret kararı verdiğini bana anlatırken, sehven öyle ifade ettiğini söylediler. Kusura bakmayın. O nedenle, aktarılan bir bilginin, sehven yanlış aktarılması nedeniyle ben size onu doğru bilgi olarak takdim ettim, düzeltiyorum. 5. İdare Mahkemesinin verdiği Yürütmeyi Durdurma'ya karşı itiraz, bölge idare tarafından reddedilmiştir.

BOZDAĞ: BEN KAÇAK OLDUĞUNU SÖYLEMEDİM
CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dilbek: Sayın Cumhurbaşkanı'nın oturmaya başladığı bu saraya biz 'kaçak' diyorduk. Bu akşam bunun kaçak olduğunu Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, belki de istemeyerek de olsa itiraf etmiş oldu değerli arkadaşlar.

Bozdağ: Ben kaçak olduğunu söylemedim.

Dilbek: Şimdi, itiraf etmiş oldu, şöyle itiraf etmiş oldu: Bakın, hem Komisyonda hem burada Sayın Bakan şunu söylüyordu, diyordu ki: 'Bu inşaatla ilgili olarak yargıda verilmiş olan bir yürütmeyi durdurma kararı yok. Verilen bir karar var 11'inci İdare Mahkemesi tarafından Ankara'da. O karar daha sonra Danıştayın ilgili dairesi tarafından kaldırıldı.' Ama şunu o da öğrendi, o da bilmiyormuş demek ki ya da biliyordu da… Belki bilmiyordu, onu da bilmiyorum ama Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karar var arkadaşlar. Bu birinci derece SİT alanı olan bölgeyi üçüncü dereceye dönüştüren ve yollarıyla ilgili olarak da bir durdurma kararı var. Sayın Bakan, şimdi bu karar orada duruyorsa ve bir yürütmeyi durdurma kararı varsa, o karara rağmen yapılan faaliyet, inşaat, yollar, neyse, bunlara biz ne diyeceğiz? Yani bunun hukuki nitelemesi ne olacak? Kaçak olacak.