Bumin: Baykal'ı esefle karşıladık

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, mahkeme üyelerinin bir kısmının TBMM'ce seçilmesi önerisini 'Anayasa Mahkemesi'nin siyasalaştırılması' olarak niteleyen CHP lideri Deniz Baykal'a tepki gösterdi.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, mahkeme üyelerinin bir kısmının TBMM'ce seçilmesi önerisini 'Anayasa Mahkemesi'nin siyasalaştırılması' olarak niteleyen CHP lideri Deniz Baykal'a tepki gösterdi. Baykal'a atfedilen 'Anayasa Mahkemesi'nin siyasallaştırılması amacıyla yapılan değişikliklere mahkeme başkanı olarak kendisinin de destek verdiği' yönündeki haberler üzerine Bumin'den yazılı açıklama geldi.
Bumin, tartışılan önerinin Anayasa değişiklikleri çerçevesinde ele alınmak üzere kendilerince hazırlandığını, bu önerilerini Başbakan Tayyip Erdoğan ve Baykal'a kendisinin ilettiğini hatırlattı. TBMM Genel Kurulu'nun seçeceği üyeler için sınırlı bir model önerildiğini kaydeden Bumin, 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçte bire yakınını Senato'nun seçtiğini, çağdaş ülkelerin tamamına yakınında Anayasa Mahkemesi
üyelerinin üçte birinin parlamentolarca belirlendiğini anlattı. Bumin, ardından da CHP lideri Baykal'a şu eleştiriyi yöneltti:
"Bu gerçekler karşısında, dörtte birinden daha düşük orandaki Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminin sınırlı olarak TBMM'ye yaptırılması önerisinin 'Anayasa Mahkemesi'nin siyasallaştırılması' olarak nitelemek yanlıştır. Hiçbir siyasal parti Anayasa Mahkemesi üzerinden siyaset yapmamalıdır. Anayasa Mahkemesi'ni yıpratmaya dönük tüm davranış ve ifadelerden herkesin özenle kaçınması gerekir. Uzun bir siyaset deneyimi
olan ana muhalefet partisi genel başkanının kendisine takdim edildiği tarihten 49 gün geçtikten sonra konuyu gerçekle ilgisi olmayan bir biçimde parti grubunda gündeme getirmesi esefle karşılanmıştır."