Bumin: Üyeler laik olmalı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, mahkeme üyelerinin laiklik ilkesini göz önünde tutmak zorunda olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçtiği Serdar Özgüldür ile yedek üyeliğe seçtiği Fettah Oto dün ant içerek göreve başladı.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, mahkeme üyelerinin laiklik ilkesini göz önünde tutmak zorunda olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçtiği Serdar Özgüldür ile yedek üyeliğe seçtiği Fettah Oto dün ant içerek göreve başladı. Ant içme törenine Cumhurbaşkanı Sezer'in yanı sıra, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanları ile Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç de katıldı. Bumin törende, üyelerinin görevlerini yaparken uymak zorunda olduğu ilkeleri şöyle sıraladı: "Anayasa'nın tüm kuralları, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğunu belirleyen 2. maddesi, hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceğinin ve laiklik ilkesinin gereği, kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağının özenle vurgulandığı başlangıç bölümü."