Büyükşehirde yetki devri başkana bağlı

Yerele yetki devrinin üçüncü adımı olan Büyükşehir Belediyeler Yasası, Meclis Genel Kurulu'nda önceki gece kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, büyükşehir belediye başkanlarının yetkilerini Meclis kararıyla ilçe ve alt kademe belediyelerine devretmesine ilişkin önerge kabul edilince Başbakan Tayyip Erdoğan'ı aradı.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Yerele yetki devrinin üçüncü adımı olan Büyükşehir Belediyeler Yasası, Meclis Genel Kurulu'nda önceki gece kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, büyükşehir belediye başkanlarının yetkilerini Meclis kararıyla ilçe ve alt kademe belediyelerine devretmesine ilişkin önerge kabul edilince Başbakan Tayyip Erdoğan'ı aradı.
Gökçek'in dediği oldu
Gökçek'in, "Bu hüküm kalırsa yasa uygulanamaz. Meclis üyeleri istediklerini yaptıramayınca karar çıkartıp yetki devrine gidebilir" deyince Erdoğan duruma müdahale etti. AKP yönetimi önergeyle yetki devrini 'büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü' koşuluna bağladı.

 • Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için 200 bin olan nüfus koşulu 750 bine çıkarken, en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesi içerme koşulu da aranacak.
 • Büyükşehir belediyeleri görevlerinden bazılarını belediye meclisi kararıyla ilçe veya ilk kademe belediyelerine devredebilecek. Ancak, 'büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü' aranacak.
 • Büyükşehir belediyeleri mezarlık alanlarını tespit, tesis ve işletmenin yanı sıra işlettirmeye de yetkili olacak.
 • İlçe belediyelerinin imar uygulaması büyükşehir belediyesince denetlenecek.
 • Büyükşehir belediyeleri bünyesinde ulaşım koordinasyon merkezleri kurulacak. Trafik hizmetlerinin planlanması, taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleriyle sayısının tespitine ilişkin yetkiler bu merkezin olacak.
  Partide görev yasak
 • Büyükşehir de dahil belediye başkanları, siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarıyla, il ve ilçe örgütlerinde görev alamayacak, profesyonel spor kulüplerine başkanlık yapamayacak.
 • Genel sekreterler, belediye üst yöneticileriyle bağlı kuruluşların yöneticileri belediyeye ait şirketlerin yönetim ve denetim kurumlarında görev alabilecek.
 • Büyükşehir belediyeleri büfe, otopark, çay bahçeleri işlettirebilecek. Bunları İhale Yasası'na tabi olmadan devredebilecek.
 • Büyükşehir belediyeleri otopark gelirleri ve müşterek bahislerden pay alacak.