Çelik: Kafayı türbana takanlar var

Milli Eğitim Bakanı Çelik, "Türkiye'de türban takanlar ve kafayı türbana takanlar var" dedi.

Resmi ziyaret için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan ve Türk vatandaşlarıyla biraraya gelen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik türban konusundaki bir soruyu yanıtlarken, "Türkiye'de türban takanlar ile kafayı türbana takanların birbirlerini ikna etmeleri gerekiyor" dedi.
Bakan Çelik, Türk derneklerinin temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerle yaptığı toplantıda, bir dernek yöneticisinin, 'Türkiye'de türban takamadıkları için Viyana'ya gelen kız öğrencilerin Türkiye'de türbanlı olarak ne zaman eğitim görebilecekleri' şeklindeki sorusunu yanıtlarken şunları söyledi: "Türkiye'de bu mesele ile ilgili farklı bakış açıları var. Bir, başına türban takanlar var, bir de kafayı türbana takanlar var. Şimdi, başına türban takanlarla kafayı türbana takanlar birbirini ikna etmek zorunda. Yani türban takan insanlar bunun bir siyasal simge olmadığını, bunun kendisini diğer insanlardan özellikle ayırmak, farklı görünmek için kullanılan birşey olmadığını söyleyecekler. Kafayı türbana takan insanlar da bu insanların gerçekten inançları gereği başlarını örttüklerine inanmaları gerekiyor.
Biz tabi kavga ederek birbirimizle uğraşarak da meselelere yaklaşabiliriz ama bu ülkenin hepimize ait olduğunu birimiz kaptan köşkünde de olsak, birimiz çarkçı başı kamarasında da olsak, birimiz yolcu da olsak bu geminin içerisinde olduğumuzu düşüneceğiz ve gemiye zarar vermeyeceğiz."
Türban meselesinin 'bir yasa meselesi' olmadığını belirten Çelik, "Onun için bu ve benzeri meselelere ilişkin geçmiş yıllarda Türkiye'de gereksiz tartışmalar oldu. İnsanlar birbirlerini hırpaladı. Biz birbirimizi hırpalamadan ve düşmanlarımızı sevindirmeden yol almak durumundayız" diye konuştu.
Hükümetin tartışmalı konulara yaklaşımına YÖK yasasını örnek gösteren Çelik, "Bakınız, YÖK tasarısıyla ilgili bir yıldan beri tartışmalar devam ediyor. Bizim mecliste bu yasayı çıkaracak çoğunluğumuz var. Niçin yasayı çıkarmıyoruz? Biz azami düzeyde katılımı sağlamak için zaman veriyoruz ve bu meselenin pişmesini, demlenmesini bekleyip en iyi kıvama gelmesi için niçin gayret gösteriyoruz? Çünkü biz katılımcı demokrasiye inanıyoruz ve istiyoruz ki çıkardığımız yasalar kamuya malolsun. Kağıt üzerinde bir yasa çıkarırsınız ama bunu uygulamadığınız zaman bunun bir anlamı olmaz" dedi.

12 yıl zorunlu eğitim
Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması konusunda bir süre önce yaptığı açıklamasının hatırlatılması ve bu uygulamanın ne zaman başlatılacağının sorulması üzerine ise Çelik, "Ben gelecek sene 12 yıla çıkarıyoruz demedim. Benim dediğim şuydu. AK Partinin parti programında var, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması. Hatta ben şunu da söyledim. Keşke imkanımız olsa da buna okul öncesini de dahil etsek ve Belçika'daki gibi keşke 15 yıl olsa" diye konuştu.