CER: Müzakereler geciktirilmesin

AB üzerine araştırmalarıyla tanınan düşünce kuruluşu Avrupa Reform Merkezi'nin (CER) raporunda, üyelik müzakerelerinin, Türkiye Kopenhag siyasi Kriterleri'ni tamamlar tamamlamaz başlatılması gerektiği, gecikmenin, AB'nin kredibilitesine zarar vereceği vurgulandı.

LONDRA/ANKARA - AB üzerine araştırmalarıyla tanınan düşünce kuruluşu Avrupa Reform Merkezi'nin (CER) raporunda, üyelik müzakerelerinin, Türkiye Kopenhag siyasi Kriterleri'ni tamamlar tamamlamaz başlatılması gerektiği, gecikmenin, AB'nin kredibilitesine zarar vereceği vurgulandı. Raporun satırbaşları şöyle:
İki tarafın da lehine: Tam üyelik, hem Türkiye, hem de AB'nin lehine. Türkiye'nin başarısızlığı, iki tarafın da fırsatları kaybetmesine neden olmakla kalmaz, Türkiye'de siyasi istikrarsızlığa da sebep olabilir.
Müslüman dünyayla köprü: Türkiye, Müslüman, laik ve Avrupa'nın içinde bir ülke olarak, AB'nin Müslüman ülkelerle ilişkilerinde önemli bir role sahip olacaktır. AB, Türkiye'yi alarak, medeniyetlerin çatışmasının insanlığın kaderi olmadığı yolunda bir mesaj verebilir.
40 yıllık çaba: Gerek müzakereler, gerekse AB üyeliği, Türkiye'nin, modern bir Batılı ülke yolundaki ilerleyişini geriye dönülemeyecek bir duruma getirecektir.
Farklı ve adil muamele: Türkiye, AB'ye kültürel zenginlik ve çeşitlilik katacaktır. Türkiye, AB'nin ilişkide bulunduğu Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki diğer Müslüman ülkelerden farklıdır. Bu nedenle AB, Türkiye'ye farklı, adil ve dikkatli davranmalıdır.
Stratejik avantaj: Türkiye'nin coğrafi pozisyonu, Avrupa'nın güvenlik ve enerji ihtiyacı için hayati önemde.
Ekonomik istikrar: Giriş müzakerelerinin başlaması bile Türkiye'nin ekonomik istikrarına olan güveni güçlendirir. Müzakerelerin başlamasıyla daha da güçlenecek olan Türkiye, daha çok yabancı sermaye çekecektir.
Nüfus sorun olmaz: 2015'te toplam AB nüfusunun yüzde 14.4'ünü, 2025'te yüzde 15.5'ini, 2050'de de yüzde 17.7'sini oluşturacak Türkiye'den işgücü göçü sorun oluşturulmamalıdır. Yaşlı nüfus göz önüne alındığında, Türkiye Avrupa'nın azalan işgücünü dengeleyecektir.
CER nedir?
Avrupa'daki etkinliği her geçen gün artan CER, Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili tartışmaları geliştirmek amacıyla kuruldu. Avrupa'nın karşılaştığı sorunlarla ilgili insanların oluşturduğu bir forum olarak tanımlanan CER, Londra merkezli, ve dünyanın değişik bölgelerindeki kuruluşlarla işbirliği yapıyor. AB için ortaya atılan yeni fikirleri destekliyor. (aa, Radikal)