Ceza infaza revizyon

Meclis Adalet Komisyonu'nun alt komisyona havale ettiği Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu (CİK) tasarısı üzerinde komisyon üyeleri önemli değişiklikler yaptı. Hükümet, ölüm oruçlarıyla mücadele çerçevesinde ölüm orucunda akıl sağlığını yitiren hükümlülerin affedilmemesini, tam tersine katmerli ceza verilmesini teklif etti.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Meclis Adalet Komisyonu'nun alt komisyona havale ettiği Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu (CİK) tasarısı üzerinde komisyon üyeleri önemli değişiklikler yaptı. Hükümet, ölüm oruçlarıyla mücadele çerçevesinde ölüm orucunda akıl sağlığını yitiren hükümlülerin affedilmemesini, tam tersine katmerli ceza verilmesini teklif etti.
AKP ve CHP'li üyeler, insan haklarına aykırı buldukları öneriyi hem reddetti, hem tepki gösterdi. CİK tasarısı üzerindeki çalışmalarını yarın tamamlayacak olan alt komisyon tarafından hükümetin ikinci kez hazırladığı tasarıda yapılan düzenlemeler şöyle:

  • Tasarıdaki üç maddede yer alan 'pişmanlık göstermesini sağlamak' ve 'toplumu suçludan korumak' cümleleri çıkarıldı.
  • Disiplin suçlarının yönetmelik ve tüzükle belirlenmesini öngören hüküm, tasarıdan çıkarıldı. Disiplin suçları yasada belirtildi.
    'İnsan haklarına aykırı'
  • 'Hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi' başlıklı madde görüşülürken, toplantıya katılan bürokratlardan 'Hükümlü akıl hastalığına kendisi neden olmuşsa, cezanın infazı geri bırakılmaz ve sağlık kurumunda, koruma ve tedavi altında geçen süre cezasından indirilmez' şeklinde bir öneri geldi.
    Milletvekilleri öneriye, sadece ölüm orucu nedeniyle 'Wernicke Korsakoff' olarak bilinen akıl hastalığına yakalananları kapsadığı, bunun da insan haklarına aykırı olacağı gerekçesiyle karşı çıktı. CHP'li Orhan Eraslan, "Bu, hukuka, çağdaş cezalandırma yöntemlerine, insan haklarına uymayan bir düzenleme. Bunu hangi zihniyet isteyebilir?" dedi. AKP'liler de karşı çıkınca, öneri reddedildi.
  • Hapsedilme veya diğer nedenlerden kaynaklanan psikiyatrik, sinirsel, depresif gibi rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmasına gerek görülmeyerek kurumlara geri gönderilenlerin barındırılması amacıyla 'psikiyatri ceza infaz kurumları' kurulmasına ilişkin hüküm, CHP'nin 'akıl hastalarını hapsetmek istiyorlar' itirazı üzerine tasarıdan çıkarıldı.
  • Disiplin suçları nedeniyle hükümlülere verilecek hücre cezaları 15 günden 10 güne indirildi.
  • İlk tasarıda yer alan 'hücreye koyma' ve 'koşullu salıvermenin geri bırakılması' başlıklı maddeler, yeni tasarıya taşındı. Ancak 'disiplin suçları nedeniyle şartla salıvermenin altı ay ya da bir yıl ertelenmesine' ilişkin hüküm, 'uzun' diye değiştirildi. Bunun yerine disiplin suçu olanların 11 ile 20 gün arasında hücre cezasına tabi tutulmaları ve bu süre sonunda şartla salıverilme hakkından yararlanmaları düzenlemesi getirildi.