CHP Dinçer'in peşini bırakmıyor

1995'te, rejimin değişmesi yönünde yazdığı makalesiyle tartışma yaratan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in peşini bırakmayan CHP, Dinçer hakkında TBMM'de genel görüşme yapılması için önerge verdi.

ANKARA - 1995'te, rejimin değişmesi yönünde yazdığı makalesiyle tartışma yaratan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in peşini bırakmayan CHP, Dinçer hakkında TBMM'de genel görüşme yapılması için önerge verdi. Önergede, şöyle denildi: "Kamu yönetiminin en etkili noktasında bulunan müsteşarın görüşlerinin, Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasında biçimlenen ilke ve değerlerle, laiklik, Cumhuriyet, ulusal egemenlik, eğitimin birliği ve çağdaş hukukla ne ölçüde bağdaştığı Meclis'te görüşülmelidir. Dinçer'in görüşlerinin iç ve dış siyaset, özellikle de AB üyeliği ile ne ölçüde uyumlu olduğu irdelenmelidir." AKP'li Sadullah Ergin ise, Dinçer'e sahip çıkarak, Başbakan'ın hangi müsteşarla çalışacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.