CHP'de 30'lar isyanı

'İktidar Yürüşüyü'
Kendilerine 'İktidar Yürüyüşü Hareketi' diyen CHP'li 30 muhalif milletvekili, yönetime bayrak açtı. CHP'nin 'etkin ve verimli' yönetilmediğini belirten muhalifler, seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçti.
'Derviş ile bağ yok'
Hareketin sözcüsü Kesimoğlu, "Güçlü bir örgüt ve demokratik, katılımcı yönetim için tüzük değişmeli. Uğraşımız CHP'nin bütünlüğü içinde yürüyecek" dedi. Kesimoğlu, Derviş'le ilgileri olmadığını da söyledi.

ANKARA - Yerel seçimlerden sonra CHP içinde Ahmet Güryüz Ketenci, Nurettin Sözen ve Hakkı Akalın önderliğinde 10 milletvekilinin başlattığı bildirili hareket yeni bir boyut kazandı. Kendilerine 'İktidar Yürüyüşü Hareketi' adını veren 30 milletvekili dün basın toplantısı düzenleyerek bir kez daha seçimli olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.
Toplantıda, hazırlanan bildiriyi hareketin sözcüsü Mehmet Kesimoğlu okudu. Kesimoğlu, "CHP, yönetim yapısı ve anlayışından kaynaklanan nedenlerle etkin ve verimli bir biçimde yönetilememekte. Bu nedenlerle, aşağıdaki önerilerimizi gerçekleştirmek için harekete geçmeyi kaçınılmaz bir görev sayıyoruz" dedi.
'Tüzük değişmeli'
Güçlü bir örgüt ve demokratik ve katılımcı yönetim için tüzük değişikliği önerdiklerini belirten Kesimoğlu, şunları söyledi:
"CHP, tüm birimleriyle kurumsal kimliğini kazanmalı, canlılığını ve etkinliğini artırmalı. Parti yönetiminin bu görevleri yapacak bir nitelik kazanması için tümüyle yeniden yapılanmalı.
Tüzük değişikliği, söylem birliği ve kadro yapılanması aşamalarıyla seçimli kurultayı amaçlayan 'İktidar Yürüyüşü Hareketi'nin hiçbir zaman milletvekilliği görevlerini aksatmayacak, tam tersine, önerilerimizin siyasal gündeme yerleşmesi için daha çok etkin çalışmamıza yol açacaktır.
Bu hareket, ileriye dönüktür. Geçmişin verimsiz tartışmalarını, kişisel hesaplaşmalarını bir tarafa bırakarak, topluma umut olacak bir CHP'yi elbirliğiyle oluşturacağız. Dışlayıcı ve dar kadrocu olmayacağız, CHP içinde dostluğu, barışı ve sevgiyi sağlayacağız.
Kapılar açık
Amacımız yalnız CHP'lilerin değil, CHP'nin savunduğu değerleri benimseyen tüm kişi ve siyasal kuruluşların etkin katılımını ve sivil toplum örgütlerinin katkısını sağlayarak partimizi iktidara taşımak. Bu nedenle olağanüstü seçimli kurultay talep ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun uğraşımızı CHP bütünlüğü içinde sürdüreceğiz. Tarihsel ve toplumsal sorumluluğumuz, başarılı olmamızı zorunlu kılıyor."
'Derviş'le temas yok'
Mehmet Kesimoğlu, bir soru üzerine benzer görüşleri savunan Kemal Derviş'le bir temaslarının olmadığını ve çatılarının altında aynı görüşleri savunan herkese yer olduğunu açıkladı. Kesimoğlu olağanüstü kurultay için çalışmaların hızla sürdüğünü ve kısa bir süre içinde delegelerden olağanüstü kurultayı toplantıya çağırmak için gerekli imzaların toplanacağını belirtti.İşte 30 muhalif
Adana: Atilla Başoğlu, Ziya Yergök. Amasya: Mustafa Sayar. Ankara: İsmail Değerli, Yakup Kepenek, Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Mehmet Tomambay. Çorum: Feridun Ayvazoğlu. Denizli: Mustafa Gazalcı. Edirne: Nejat Gencan. Hatay: Züheyir Amber. İstanbul: Hasan Aydın, Ahmet Güryüz Ketenci, Kemal Kılıçdaroğlu, Berhan Şimşek. İzmir: Hakkı Akalın, Muharrem Toprak, Hakkı Ülkü. Kırklareli: Mehmet Kesimoğlu. Malatya: Mevlüt Aslanoğlu, Muharrem Kılıç. Mersin: Ersoy Bulut, Hüseyin Özcan. Sivas: Nurettin Sözen. Urfa: Mehmet Melik, Turan Tüysüz. Tekirdağ: Erdoğan Kaplan, Mehmet N. Saygun. Tunceli: Hasan Güyüldar. Yalova: Muharrem İnce.