@sarikayaercan

CHP'de 'eşbaşkanlık' önerisi genel merkeze gidiyor!

CHP'de 'eşbaşkanlık' önerisi genel merkeze gidiyor!
CHP'de 'eşbaşkanlık' önerisi genel merkeze gidiyor!
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 5 ay süren 'Yeni Örgütlenme Anlayışı' başlıklı çalıştaydan 'eşbaşkanlık' önerisi çıktı. Hazırlanan rapora giren öneri, CHP'nin 35. İstanbul İl Kongresi'nde oy birliği ile kabul edildi. Şimdi Genel Merkez'e sunulacak.
Haber: ERCAN SARIKAYA - ercan.sarikaya@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - CHP İstanbul İl Başkanlığı, Başkan Murat Karayalçın’ın koordinasyonunda İstanbul’un üç ayrı bölgesinde üç ayrı heyet tarafından  ‘Yeni Örgütlenme Anlayışı’ başlıklı çalıştay düzenledi. Geçen ağustos ayında başlayan ve 15 Aralık’ta tamamlanan çalıştaya aralarında Prof. Dr. Tolga Yarman’ın da bulunduğu akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Üç ayrı heyetin üç bölgede yaptığı toplantılarda öne çıkan öneriler bir rapor haline getirildi.

TÜM BİRİMLERDE EŞBAŞKANLIK UYGULANMALI

Raporda örgütlenmeden, kaynak yaratmaya üyeler arası sorunların çözümünden adaylık süreçlerinin işletilmesine ne kadar birçok konuda önerilere yer verildi. Öneriler arasında ‘eşbaşkanlık’ sistemi de var.

İşte o önerilerden bazıları:

Genel Merkez’de il bazında yerel yönetimler masası kurmalıdır.

Parti içi disiplin süreci en az üç üyenin başvurusu sonucunda işletilmeye başlamalıdır.

Parti içinde ‘Parti Denetçiliği’ mekanizmasının görevini üstlenecek izleme, ölçme ve değerlendirme kurulu olmalıdır.

Parti hakemliği oluşturulmalı, parti üyelerini birbirleriyle yaşadıkları sorunlar burada çözülmelidir.

Üye aidatlarının parti gelirleri arasındaki oranı artırılmalıdır.

Partide memnuniyet ve şikâyet geri bildirim sistemi kurulmalıdır.

Seçimlerde çarşaf liste uygulaması yapılmalıdır. Blok liste uygulaması yapıldığında ise ‘nispi temsil’ sistemi uygulanmalıdır. Aksi durumda parti içinde güç kamplaşmaları oluşuyor.

Kontenjan adaylığı bir defaya mahsus olmalıdır.

Politika üretme işi mahalleden başlamalıdır.

Mahalle temsilciliklerine tüzükte yer ve bütçe verilmelidir.

Parti üyeliği gözetilmeksizin çeşitli toplum kesimlerini temsilen ilçe ve illerde meclisler oluşturulmalıdır.

Gençlik ve kadın kolları 'kol' kavramının içinde sıkışmış olmaktan çıkarılmalıdır.

Her yönetim biriminin içinde gençler ve kadınlardan oluşan hedef kitleye yönelmiş kurullar olmalıdır. Örneğin kadın kurullarının içinde erkeklerde olmalıdır. Tüm yönetim birimleri için ‘eşbaşkanlık’ mekanizması oluşturulmalı ve işletilmelidir.

Mahalleden ilçeye, ilçeden ile ve genel merkeze doğru bir örgütlenme yapısı oluşturulmalıdır. Karar vericilerle uygulayıcılar aynı kişiler olmamalıdır.

Partide, Gelir Kaynağı Yaratmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı oluşturulmalıdır.

Üyeler çeşitli puanlara tâbi tutulmalı görev verilirken de bu puanlama sistemi dikkate alınmalıdır.
RAPOR KONGREDE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

‘Yeni Örgütlenme Anlayışı’ raporu geçen pazar günü yapılan CHP 35. İstanbul İl Kongresi’nde okundu. Rapor okunduktan sonra ise oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Böylece öneriler kongre kararı haline geldi. Şimdi bu öneriler Genel Merkez’e sunulacak.

EŞBAŞKANLIĞA ÇİÇEK’TEN DESTEK

Kongrede konuşan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ‘eşbaşkanlık’ modeline destek verdi. Çiçek, modelin önemli olduğunu ve uygulanması gerektiğini dile getirdi. Eski İBB Meclis üyelerinden olan ve çalıştayda da yer alan İnci Beşpınar raporun çok uzun soluklu bir çalışma sonunda ortaya çıktığını, en çok dile getirilen önerilerin raporda yer aldığını söyledi. Beşpınar, 'eşbaşkanlık' önerisinin kadınların partinin karar organlarına katılımını artıracak unsur olarak görüldüğünü dile getirdi ve önerinin bu bağlamda yapıldığını söyledi.