CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
CHP 16. Olağanüstü Kurultayında, maddeler üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tüzük değişikliği kabul edildi.

CHP 'nin 16. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen yeni tüzükle, 80 olan Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'a indi. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üye sayısı ise 17 olarak belirlendi. CHP'nin 47 maddede değişiklik getiren yeni tüzüğü, PM ve MYK'nın oluşumunu düzenleyen maddeler hariç, 1 Mart 2012'de, bu iki madde ise 34. olağan kurultayın toplandığı gün yürürlüğe girecek. Değiştirilen tüzüğe göre, CHP'nin ilkeleri ve değerleri, programda yer alan biçimiyle sayılarak yeniden düzenlendi.
İnsan hakları, kadın-erkek eşitliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkeleriyle geliştirilen tüzüğün “Amaç” başlıklı üçüncü maddesi, “Demokratik ve laik hukuk devleti, bireylerin hak ve özgürlükleri, kadın ve çocukların korunması, engelli haklarının gözetilmesinin” yanı sıra aralarında “Çevre ve hayvan hakları, teknolojik gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık özgür ve eleştirel düşünceye sahip toplum bireylerinin yetiştirilmesi” gibi konuların da tanımlanmasıyla oluşturuldu. “Emperyalizmin önlenmesi için mücadele etmek” de amaçlar arasında sayıldı. 

Parti üyelerinin görev ve hakları bölümündeki düzenleme ile parti üyelerinin bağlı oldukları ilçe başkanlıklarına yılda 12–120 lira arasında aidat verecekler. İlçe başkanlıkları, bu ödentinin yüzde 15'ini il başkanlığına aktaracak. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeleri, parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamayacak.
Tüzüğün üyelik başlıklı maddelerinde de düzenlemeye ve sadeleştirilmeye gidildi. Üyelik başvurularının kolaylaştırılması için internet üzerinden ön başvuru olanağı getirildi. Tüzükte “Aday üyelik” başlıklı 9. madde, “üyelik başvurusunun askıya çıkarılması” başlığı ile yeniden düzenlendi. Aday üyelikle ilgili düzenleme kaldırılırken, üyelik için yapılan başvurulara 15 günlük askı süresi içerisinde itiraz edilmediğinde başvuru sahibinin üye yazılması benimsendi.

MYK kararı ile üyelik
Yeni tüzükte MYK kararı ile üye yazımı da yeniden düzenlendi. “Yığma üye” tartışmalarına neden olan bu maddede “amacına uygun kullanılmasını sağlamak gerekçesiyle” düzenlendi. Buna göre “Nitelikleri gereği, üyeliğe bu madde hükmü uyarınca alınanlar, 3 ay süreyle yalnız seçilme hakkından yararlanacaktır” şeklinde değiştirildi. MYK kararı ile partiye üye yazılanların 3 ay boyunca seçme hakkını kullanması durumu ortadan kaldırıldı. Tüzükte yapılan değişiklikle parti üyelerinin eğitim almaları ve üyenin aldığı eğitimlerin üye defteri ve üye kütüğüne işlenmesi kuralı getirildi. İl ve ilçelerde yönetim kurulu üyelerinin, il, ilçe sekreteri, sayman ve bilişim sorumlusu seçmeleri öngörülüyor. İl başkanlarının görevleri de daha ayrıntılı olarak tanımlandı.

PM üye sayısı 60, MYK üye sayısı 17 oldu
PM'nin 80 olan üye sayısı, 60'a indirildi. Tüzükte MYK'nın üye sayısı da rakamsal olarak ifade edildi ve 17 olarak belirlendi. Kadın ve gençlik kolları başkanları PM ve MYK toplantılarına katılabilecek ancak oy kullanamayacak. Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak kaydıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerle İsviçre, Norveç, Rusya, ABD, Kanada, Avustralya ve KKTC'de, Avrasya ve Kafkasya ülkeleriyle bu ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar nezdinde yurtdışı temsilcilikleri kurulabilecek. Yeni tüzükte il ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinin üye tam sayısının üçte ikisinin altına inmesi halinde düşmüş sayılacağı, asıl üyeliklerde aynı gün içinde yarıdan fazla boşalma olması haliyle birlikte, her iki durumda da ilçelerde 45 gün, illerde ise 30 gün içinde olağanüstü kongreye gitme zorunluluğu getirildi. Ayrıca il ve ilçe kongrelerinin toplanmalarıyla ilgili sayı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olarak benimsendi. Yeni tüzükte olağanüstü genel çağrılarının birden fazla olduğu durumlarda, Genel Başkana buçağrıları birleştirme yetkisi verildi. Birleştirilerek yapılacak olağanüstü kurultay gündeminin, her gündemin ayrı ayrı oylanarak görüşülmesine olanak tanıyacak biçimde belirlenmesi kuralı getirildi.

Genel Başkan seçimi
CHP tüzüğünün en çok eleştirilen maddelerinden biri olan Genel Başkan adayı önerme ile ilgili madde de yeniden düzenlendi. Aday önerme ile ilgili yüzde 20 olan oran yüzde 10'a indirilirken, “Başkanlık Divanı öneriyi ve imza sahiplerinin adlarını okur ve varsa itirazları karara bağlar. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir” ifadesi yer aldı. Kurultayda organ seçimlerinde kural olarak tek ve ortak liste (çarşaf liste) benimsendi. Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce Kurultay 'yelerinin onda birinin önerisi ve Kurultaya katılan yelerin salt çoğunluğuyla blok liste usulüyle seçimlerin yapılmasına karar verilebileceği belirtildi. Milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların tespitinde ve parti organları üyeliklerinde, kongre ve kurultay delegesi seçimlerinde en az yüzde 33 cinsiyet kotası uygulanması kararlaştırıldı. Milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların tespitinde ve parti organları üyeliklerinde, kongre ve kurultay delegesi seçimlerinde gençlik kotası ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

“Onur kurulu oluşturuldu”
Partinin eski genel başkanları, TBMM Başkanlığı, Başkanvekilliği ve bakanlık yapmış üyelerin yer aldığı “Onur Kurulu” oluşturulacak. Kurul üyeleri, aynı zamanda kurultayın doğal üyeleri olacak. Milletvekilliği adaylığı için ön seçim ve aday yoklaması öncelikli olarak belirlendi. Hangi seçim çevrelerinde ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklamasının uygulanacağına PM karar verecek. Adayların toplam sayısı, Genel Merkezce Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunulan partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde 15'inden fazla olamayacak. Değişikliğe göre partinin aldığı Hazine yardımının yüzde 40'ı il ve ilçe örgütlerine gönderilecek. Parti içi eğitim de ayrıntılı olarak düzenlendi. Etkin üyelik için her üyenin sürekli eğitimi temel alındı. 

Kılıçdaroğlu : O kurultayı da bitireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , bütün delegelerin yarın yapılacak olağanüstü kurultaya gelmesini isteyerek, “Gideceğiz, beraber gideceğiz. Hiçbir provokasyona yol açmadan, açanlar olursa da sessizliğimizi koruyarak dinleyeceğiz ve o kurultayı da bitireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, Kurultay çalışmalarının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, herkese yürekten teşekkür ettiğini belirterek, “Özellikle delegelerimize. Çocuklarınıza CHP'nin tarihini nasıl değiştirdiğini, nasıl çağdaşlaştırdığını çok iyi anlatacaksınız. Bu, delege arkadaşlarımızın CHP tarihine bıraktıkları en önemli miraslardan birisi” diye konuştu. CHP'lilerin sağduyu sahibi olduğunu, kendilerini değil, ülkelerini düşündüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

“CHP'liler çağdaş insanlardır, uygar insanlardır. Kadınların sesi bundan sonra daha fazla çıkacak, gençlerin sesi bundan daha fazla çıkacak. Bir devrim yaptık, bir tarih yazdık. O tarihi ve devrimi gençlere ve kadınlara emanet ediyoruz. Bizden sonra daha mükemmel, daha demokratik bir tüzük yapmak sizlerin görevi. Ufak tefek aksaklıklar olabilir. O aksaklıkları gidermek bizim görevimizdir.” 

Başkanlık Divanı'nı çalışmalarından dolayı kutlayan Kılıçdaroğlu, tüzüğün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, tüm delegeleri yarın yapılacak 17. Olağanüstü Kurultay'a çağırarak, şöyle devam etti: 

“Yarın bütün delege arkadaşlarımdan istirham ediyorum; gideceğiz, beraber gideceğiz. Hiçbir provokasyona yol açmadan, açanlar olursa da sessizliğimizi koruyarak dinleyeceğiz, kararımızı vereceğiz ve o kurultayı da bitireceğiz. Bazı gazeteci arkadaşlarımız sordu. 'Niçin 27'sindeki kurultayı bu salonda yapmadınız?' diye. Bu salon dolu olduğu için mecburen o salonu tuttuk. Yoksa salon açısından bir ayrım yapmamız zaten söz konusu olmayacaktı. Bu tüzük, sadece CHP'nin değil, Türk siyasal yaşamı, Türk demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktasıdır.” 

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından CHP'nin 16. Olağanüstü Kurultay'ı çalışmalarını tamamladı. CHP'nin 17. Olağanüstü Kurultayı da yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda toplanacak. (AA)