CHP'den askeri öğrenciler için kanun teklifi

CHP'den askeri öğrenciler için kanun teklifi
CHP'den askeri öğrenciler için kanun teklifi
CHP, askeri öğrencilikten ayrılanlara borcunu ödeme konusunda kolaylık sağlanması için kanun teklifi verdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TBMM Başkanlığına, Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni sundu. Teklifin gerekçesinde, sağlık nedenleri dışındaki bir nedenle askeri öğrencilikten çıkarılan ve kendiliğinden ayrılanlara devletçe yapılan masrafların tamamı ve yasal faiziyle birlikte öğrenci ve kefillerine ödettirildiği ifade edilerek, askeri öğrencilikten ayrılan öğrenci, velisi ve kefillerin maddi ve manevi yönden sıkıntıya düştüğü belirtildi. 

Gerekçede, borçlulara ödeme kolaylığı getirilerek hem ödeme yükümlülüğünde bulunan borçluya borcunu ödemesi ve hem de alacaklı idari ile borcun ödenmesinden sorumlu olan kişiler arasında uyuşmazlık doğmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi. Teklifin getirdiği düzenlemeler şöyle:
"Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilere, personel ve amortisman giderleri hariç, devlet tarafından yapılan bilumum masrafların yüzde 20’si mukavelesi gereğince ödettirilecek. 

Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesaplanan ana paranın yüzde 20’si ödettirilecek."(ANKA)