CHP'den Belediye Yasası'na iptal davası

CHP, Belediye Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

CHP, 5272 sayılı Belediye Yasası'nın şekil yönünden Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.
CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Topuz, iptal başvurusunu Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri'ne verdikten sonra yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın son oylamasının yapılmadığını, Anayasa'nın öngördüğü 'son oylamada gerekli çoğunlukla kabul' koşulunun gerçekleşmediğini öne sürdü. Bu nedenle söz konusu kanunun hukuken varlık kazanamamış olduğunu ifade eden Topuz, yasanın oylamasında 375 oy kullanıldığını, 327 kabul ve 48 ret oyu çıktığının açıklandığını belirtti. Oylamanın ardından verilen aradan sonra birleşimi yöneten başkanın 4. geçici maddenin yasaya eklenmesine ilişkin önergenin oylama sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine yedi mükerrer kabul oyunun belirlendiğini anımsatan Topuz, şöyle devam etti:
"Bu nedenle 4. geçici maddenin 323 kabul oyu aldığı için reddedildiğini, dolayısıyla reddedilen yeni 4. geçici maddenin kanun metninden çıkarılıp diğer geçici maddelerin buna göre teselsül ettirildiğini ve son oylamada nitelikli çoğunluk arama zorunluluğu kalmadığından, yapılmış olan açık oylama sonucuna göre kanunun kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklanmıştır.
Bu durumda 4. geçici maddeyi içeren kanun metninin tümü hakkında yapılmış olan oylama, 4. geçici maddeyi içermeyen metin içinde, son oylama (tümü üzerinde oylama) olarak kabul edildiği gibi nitelikli çoğunluk aranacağı belirtildiği halde nitelikli çoğunluk da sağlanamamıştır."
4. Geçici maddenin af niteliği taşıdığını, bunun için nitelikli çoğunluk aranması gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını savunan Topuz, aynı yasanın bazı hükümlerinin iptali için önümüzdeki ay esastan da başvuru yapacaklarını belirtti. Topuz, "Anayasa Mahkemesi'ne birçok başvuru yaptık. İş yükünün arttığının farkındayız, biz de bundan mutlu değiliz, ancak bu parlamentoda yasalar Anayasa'ya uygun olarak hükümet tarafından geçirilmiyor" dedi.
Anayasa Mahkemesi'ne bugüne kadar 42 başvuru yaptıklarını, bunlardan ikisinin reddedildiğini, 11'nin istemleri doğrultusunda çıktığını, 29 başvurunun halen beklediğini ifade eden Topuz, bu beklemenin Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan görevinden kaynaklandığını söyledi.
2005 yılı Bütçe Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali istemiyle önümüzdeki ay dava açacaklarını belirten Topuz, Belediye Kanunu'nun esastan iptalini isteyecekleri maddelerinin Anayasa'ya ne yönden aykırı olduğu sorusuna ise şu karşılığı verdi:
"Bu kanun, daha önce Cumhurbaşkanınca TBMM'ye iade edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve İl Genel Meclisi Kanunu ile paralellik taşıyor. Yürürlükteki Anayasa'ya bu kanun aykırıdır. Eğer kamu yönetiminde temel değişiklikler yapmak istiyorsanız öncelikle Anayasa'yı değiştirmeniz gerekir. Anayasa'yı değiştirmeden yasaları değiştirirseniz yaptığınız yasalar da Anayasa'ya aykırı olur. Bu böyle devam ettiği müddetçe Anayasa'ya aykırılık iddialarımızı sık sık Anayasa Mahkemesi'ne getiririz."
Topuz, bu nedenle hukuken varlık kazanamamış 'yoklukla malul' olan yasanın anayasanın ilgili maddelerine şekil bakımından açıkça aykırı olduğunu ileri sürdü ve yasanın tümden iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ettiklerini kaydetti.