CHP'den 'infazda adalet' hazırlığı

CHP, adli suçlular ile terör suçlularının cezalarının infaz süresini eşitleyen bir yasa teklifi hazırlıyor

CHP, adli suçlular ile terör
suçlularının cezalarının infaz süresini eşitleyen bir yasa teklifi
hazırlıyor. CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, ''Ceza İnfaz Yasası'ndaki
bu çarpıklığın bir an önce giderilmesi gerekmektedir'' dedi.
Koç, bir grup CHP milletvekili ile birlikte Parlamento'da
düzenlediği basın toplantısında, DEP Davası ile ilgili olarak ortaya
çıkan son gelişmeleri değerlendirdi. Leyla Zana ve arkadaşlarının
cezalarını çektiklerini, 10 yıldan bu yana tutuklu olduklarını ifade
eden Koç, şunları söyledi:
''Terör Yasası'ın 5'inci maddesini hukuka aykırı olarak
görmekteyiz. Ceza İnfaz Kanunumuzda adi suçluların cezasının beşte
ikisi, terör suçlularının cezasının dörtte üçü infaz edilmekte. Adi
suçlar ve terör suçlarının eşit şekilde infaz edilmesi gerekir. Adi
suçlu da siyasi suçlu da beşte iki oranında cezasını çekmelidir. DGM,
AB sürecinde kaldırılmalıdır.
Mevcut İnfaz Yasası hükümlerine göre 10 yıl ceza alan adi suçlu bu
cezanın karşılığı 4 yıl yatmaktadır. Buna karşılık siyasi suçtan 10
yıl ceza alan bir hükümlü 7.5 yıl yatmaktadır. Ceza İnfaz Yasası'ndaki
bu çarpıklığın bir an önce giderilmesi için CHP bir yasa teklifi
hazırlamaktadır.''
Koç, düşünceyi açıklama ve yayma ile örgütlenme özgürlükleri
önündeki engellerin kaldırılması çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.
Yargı sistemine eleştiri getirmekten kaçındıklarını ifade eden Koç,
ancak yaşananların yanlış olduğunu da bildirdi. Demokratikleşme
yönünde adımlar atan TBMM'nin uygulamaya yönelik adımlar da atmasını
beklediklerini bildiren Koç, ''Ne yazık ki AKP'nin eylemi ile söylemi
bu konuda da farklılık göstermektedir. Yapılan birçok değişiklik
uygulama noktasında tıkanmaktadır. Yaşananlar, Türkiye'nin AB'ye gidiş
sürecinde AKP'nin öncü rol oynadığı tezlerine ters düşmektedir'' dedi.
-''AB İLE İLİŞKİLERDE BELİRLEYİCİ''-
DEP milletvekillerinin yargılama sürecinin tıpkı Kıbrıs gibi AB
ile ilişkilerde belirleyici bir faktör olarak ortaya konulduğuna da
dikkati çeken Koç, ancak bu iki süreçte çifte standardın yaşandığını
ifade etti.
Yargı kararlarını eleştirmeyi amaçlamadığını bildiren Koç, ''Ancak
Türk halkını ikna etmek için AB söylemlerine sığınarak Kıbrıs'ı
vermeyi göze alan AKP İktidarı'nın, DEP Davası ile ortaya çıkan durum
karşısında nasıl bir çelişkiye düştüğünü, gözler önüne sermek
istiyorum'' dedi.
Haluk Koç, AB organlarının aldığı kararlar ve sözcülerinin
açıklamalarının bu durumun AB ile ilişkileri olumsuz yönde
etkileyeceği noktasında olduğunu anımsattı.
Türkiye'de demokrasi açılımlarının AB için değil Türk halkı için
yapılmasını istediklerini belirten Koç, ''Ne olur bir kere Anayasal
reformları, dayatmalarla, halkımıza müstemleke olduğumuz duygusunu
yaşatmadan yapalım'' dedi.
-''TAHLİYE OLURLAR''-
Koç, bir gazetecinin yasa değişikliği teklifinin kapatılan DEP'in
milletvekillerine tahliye yolu açıp açmayacağı sorusuna CHP Diyarbakır
Milletvekili Mesut Değer yanıt verdi. Bu teklifle sadece DEP
milletvekillerinin değil tüm insanların yasalar önünde eşit olmasını
sağlamayı amaçladıklarını bildiren Değer, ''Tabii bu yasa çıkarsa
tahliye olurlar'' dedi.
CHP Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, DEP Davası
sonrasındaki sözleri nedeniyle Avrupa Parlamentosu (AP) Temsilcisi
Luigi Vinci hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili bir soru
üzerine Koç, ''Bu, Sayın Başoğlu'nun kişisel görüşüdür'' yanıtını
verdi.
''Bu yasa değişikliği teklifi için niye bugünü beklediniz?'' diye
soran bir gazeteciye de Koç, ''Süreç işliyor. DEP Davası ile ilgisi
yok. Bu daha önce de çalışmalarımız içinde bulunan bir yasa teklifi''
karşılığını verdi.