CHP'den Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye ödenmesi için kanun teklifi

CHP'den Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye ödenmesi için kanun teklifi
CHP'den Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye ödenmesi için kanun teklifi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilere Kurban Bayramı'nda ikramiye ödenmesi için Meclis'e Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi sundu.

RADİKAL- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilere Kurban Bayramı'nda ikramiye ödenmesi için Meclis'e Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi sundu. Kanun teklifinin gerekçesinde " Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin önümüzdeki bayramını ekonomik olarak biraz daha rahat geçirmeleri, kurbanlarını alabilmeleri, torunlarına harçlık verebilmeleri ve bayramlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmış ve kanun teklifi ile emeklilerimize 2015 yılındaki Kurban Bayramında 1650 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi amaçlanmıştır" denildi.

"ÜLKEMİZDE EMEKLİLER DÜŞÜK MAAŞLAR SEBEBİYLE YAŞAMLARINI SIKINTI İÇİNDE GEÇİRMEKTEDİR"
Kanun teklifinin genel gerekçesinde emeklilerin düşük maaşlar sebebiyle yaşamlarını sıkıntı içerisinde geçirdiğini savunan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Ülkemizde emekliler çok zor ekonomik koşullar altında yaşamaktadırlar. Emeklilerimiz yaşamı boyunca çalışan, üreten, alın teri döken, ülkenin kalkınmasına katkı sunan, vergi veren, prim ödeyen ve bu emeğin karşılığını hak ettiği biçimiyle alması gereken yurttaşlarımızdır. Fakat ülkemizde emekliler düşük maaşlar sebebiyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirmektedir. Yıllarca çalışmış, didinmiş, alın teri dökmüş emeklilerimizin bugün bir bankanın kuyruğunda, eline geçecek üç kuruş için beklemesi, yoksulluk hatta açlık sınırının altında aldığı emekli maaşını hala evinin geçimi için güç bela yetiriyor olması, ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin, ülkemizin sosyal devlet anlayışının durumunu gözler önüne sermektedir. Gençliğinde çalışan, üreten, alın teri döken, bu ülkeye vergi veren, emekliliği için prim veren, ve bunun karşılığını emekli olduğunda layıkıyla alması gereken vatandaşlarımıza emekliliğinde onurlu bir yaşam sağlanması gerekirken, bugün onlar için sağladığımız şartlar hepimiz için utanç vesilesidir. Özellikle bayramlarda çocuklarına, torunlarına harçlık dahi veremeyen emeklilerimiz her bayramı buruk geçirmektedir" dedi.

"EMEKLİLERİMİZE KURBAN BAYRAMI'NDA BİN 650 TL TUTARINDA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENMESİ AMAÇLANMIŞTIR"
Meclis'e sunulan kanun teklifi ile emeklilere Kurban Bayramı'nda bin 650 lira bayram ikramiyesi ödenmesinin amaçlandığını kaydeden Özel, "Emeklilerimizin maddi koşullarının iyileştirilmesi ve yaşamlarını kolaylaştırıcı düzenlemelerin uygulamaya konulması, anayasal güvence altına alınmış olan sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Cumhuriyet Halk Partisi, emeklilere dini bayramlarda birer ikramiye verilmesi ve emeklilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması yönündeki taahhüdünü net bir şekilde ortaya koymuştur.  7 Haziran 2015 seçimleri sonrası yaşanan süreçte de partimiz vatandaşlarımıza ve emeklilerimize verdiği bu sözü tutmak için büyük gayret sarf etmiş ve etmeye de devam edecektir. Ancak bu kapsamlı çalışmanın yanı sıra emeklilerimizin ekonomik sıkıntılarını bu Kurban Bayramında bir nebzede olsa giderecek ivedi bir çalışmaya gerek görülmüştür. Hiç değilse önümüzdeki Kurban Bayramında emeklilerimizin, ekonomik sıkıntıları yaşamamaları ve bu bayramı buruk geçirmemeleri amacıyla ekonomik desteğe ihtiyaçları vardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin önümüzdeki bayramını ekonomik olarak biraz daha rahat geçirmeleri, kurbanlarını alabilmeleri, torunlarına harçlık verebilmeleri ve bayramlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmış ve kanun teklifi ile emeklilerimize 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda 1650 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.


TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin madde gerekçeleri, şöyle:
"MADDE 1- Bu madde ile emekli milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanları hariç olmak üzere bütün emeklilere 2015 yılında bir defalığına önümüzdeki Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1650 TL tutarında bayram ikramiye ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir"

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ise şöyle:

"MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 67- Emekli aylıklarını ilgili kanunlar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olan emeklilere ve bunların hak sahiplerine hak sahiplikleri oranında, bir defaya mahsus olmak üzere en geç 18/09/2015 tarihine kadar 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda bulunacak tutarda Kurban Bayramı İkramiyesi ödenir.

Emekli aylıklarını bu Kanunun 43'ncü maddesi ile 26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna göre alanlara bu madde kapsamında ikramiye ödenmez.

Bu maddeye göre ödenecek Kurban Bayramı İkramiyesi damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür"