CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

CHP, Ulaştırma Bakanı Yıldırım hakkındaki gensoru önergesinin görüşülmesi amacıyla TBMM'nin 3 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını istedi.

CHP, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkındaki gensoru önergesinin görüşülmesi amacıyla TBMM'nin 3 Ağustos Salı günü olağanüstü toplanmasını istedi.
CHP'nin başvurusunda Genel Başkan Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri Ali Topuz ve Haluk Koç ile birlikte toplam 120 milletvekilinin imzası bulunuyor. Grup Başkanvekilleri Topuz ve Koç, 3 Ağustos 2004 Salı günü saat 15.00'te TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyen başvuruyu, TBMM Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanı İbrahim Araç'a verdi.
Bu arada, CHP'nin olağanüstü toplantının gündem maddesini oluşturan gensoru önergesi de toplantı çağrısıyla birlikte verildi. Önergenin gerekçesinde, gerek bilim çevreleri gerekse ilgili sivil toplum kuruluşlarının, Hızlandırılmış Tren uygulamasının altyapıdaki eksiklikler tamamlanmadan başlatılmasına ilişkin kaygılarını değişik zamanlarda Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yetkililerine ilettikleri anımsatıldı. Çok sayıda bilim adamının tren seferlerinin başlamasından önce ve sonra defalarca gerekli uyarılarda bulunduğu belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:
"Ancak tüm bu uyarılara karşın, 4 Haziran 2004 tarihinde Başbakan'ın 'Milletimiz için hayırlı olacak bu adım, Türkiye'nin medeniyet yarışında nerede olduğunu açıkça ortaya koyacaktır' şeklinde yaptığı popülist söylemlerle hızlandırılmış tren seferleri başlatılmıştır. Bu söylemler AKP'nin medeniyet anlayışının da bir tezahürüdür.
Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım'ın kendini savunmak için kaynak gösterdiği Hızlandırılmış Tren uygulamasını onaylayan 'Uzman Heyet Raporu'nun tren seferlerinin başlamasından çok sonra, 13 Temmuz 2004 tarihini taşıdığı basın organlarımıza yansımıştır. Yani AKP Hükümeti, bilim çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı uyarıları hiçe saymış, bilimsel kriterlere dayalı fizibilite raporları yerine, siyasi bir kararla Hızlandırılmış Tren uygulamasını başlatmıştır."
CHP'nin gensoru önergesinin gerekçesinde, seferlerin başlatılması 'ciddiyetten yoksun olarak' değerlendirilirken, hazırlanan teknik uygunluk raporun, bir süre sonra bilim adamlarına da onaylatılmak istendiği, ancak toplantıya katılan bilim adamları Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yetkililerine projenin uygulanamayacağını bildirmelerine karşın seferlerin durdurulmadığı da belirtildi.
"Tüm bu yaşananlar, hızlandırılmış tren uygulamasının bilimsel gerçekler yerine siyasal şov amacıyla, yurttaşların can güvenliğini hiçe sayarak, hayata geçirildiğini gözler önüne sermektedir" görüşünün öne sürüldüğü gerekçede, şu ifadelere yer verildi:
"TCDD üst yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile Ulaştırma Bakanlığı'nın hemşehrileri arasından atanmış ve kurumdaki kadrolaşma Hızlandırılmış Treni sakıncalı gören kamu görevlilerinin cezalandırılmasına kadar varmıştır. Siyasi yandaş ve hemşehriler arasından belirlenen kadroların Türkiye'yi getirdiği nokta bu kazayla daha net ortaya çıkmıştır.
Kaza sonrasında delillerin karartılması noktasında yaşananlar, rayların ve traverslerin değiştirilmesi, kara kutunun adli makamlardan önce çözülmesi, kamu gücü baskısı altında sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülemeyeceğini de ortaya koymuştur.
Kazadan hemen sonra görevden alınması gereken TCDD yönetimi tarafından delillerin karartılması çabaları, Ulaştırma Bakanı'nın himayesinde yürütülmüş ve Başbakan da Ulaştırma Bakanı'nın sorumlu olmadığına ilişkin beyanlarıyla, hem bu himayeyi pekiştirmiş hem de sorumluluğa ortak olmuştur."

GENSORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Anayasa'nın 99. maddesine göre gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılıyor, dağıtılmasından itibaren 10 gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülüyor. Gensoru önergesi gündeme alınırsa, gensorunun görüşülme günü de belli ediliyor, ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamıyor ve yedi günden sonraya da bırakılmıyor.
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulu'nun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanıyor. Bakanlar Kurulu'nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (276) mümkün olabiliyor.