CHP'den Zümrüt Apartmanı'yla ilgili araştırma önergesi

CHP Grup başkanvekilleri, Konya'da çöken apartmanla yapı ve imar denetimi konularında Meclis Araştırması açılması istemiyle TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP Grup başkanvekilleri Haluk Koç, Kemal Anadol, Ali Topuz ile arkadaşları, Konya'da çöken Zümrüt Apartmanı ile yapı ve imar denetimi konularında Meclis Araştırması açılması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir önerge verdi. Önergede, yıkılan Zümrüt Apartmanı'nda ölü sayısının 100 kişiyi aşması ihtimali bulunduğuna dikkat çekildi. Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürülmesine karşın henüz
tamamlanamadığına işaret edilen önergede, Zümrüt Apartmanı inşaatında ve çöküşündeki sorunların önemli bölümünün gerek Konya'da ve gerek Türkiye'nin diğer bölgelerinde mevcut olduğu yolunda endişeler bulunduğu ifade edildi. "Bu sebeple, teknik yönden benzeri eksiklikleri bulunan ve ikamet edilmesi sakınca olan binaların bir an evvel tespitiyle, takviye dahil olmak üzere
alınması gereken tedbirlerin hemen uygulanmaya konulması zorunluluğu vardır" ifadesine yer verilen önergede, şöyle denildi:
"Bilindiği gibi yapı ve imar denetimi, kamu güvenliği ve birey hayatı için temel bir
sorumluluktur. Bu ve benzeri olayların yaygın bir hal alması maalesef kuvvetli muhtemeldir. Bu sebeple, gerek sözkonusu olay ve gerek muhtemel olaylar yönünde gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması ve benzer olayların önlenmesi bakımından Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz."