CHP'li Tanal'dan 'başörtüsü'ne iptal başvurusu

CHP'li Tanal'dan 'başörtüsü'ne iptal başvurusu
CHP'li Tanal'dan 'başörtüsü'ne iptal başvurusu
CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mahmut Tanal, 'kamuda başörtüsü'nün önünü açan yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Tanal, başvurusunun kişisel olduğunu ve parti adına yapmadığını söyledi. Tanal, yönetmelik değişikliğinin anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Leyla Şahin Türkiye kararına aykırı olduğunu kaydetti. Tanal, başvurusunda kararın uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına neden olacağını öne sürdü. Tanal, dilekçesinde “Kararın açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve yapılan yargılama sonucunda değişikliğin iptaline, yargılama giderleri ve ileride doğabilecek vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim” ifadesine yer verdi.