CHP'nin harcamalarında 2.5 milyon lira usulsüzlük belirlendi

CHP'nin harcamalarında 2.5 milyon lira usulsüzlük belirlendi
CHP'nin harcamalarında 2.5 milyon lira usulsüzlük belirlendi
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2008 ve 2009 yılları kesin hesabı incelemesi sonucunda, usulsüz harcandığı belirlenen 2 milyon 691 bin liranın Hazine'ye irad kaydedilmesine karar verdi.

ANKARA – Anayasa Mahkemesi, CHP ’nin kesin hesap incelemesi sonucunda partinin Deniz Feneri davasında harcadığı avukatlık ücretleri, Halk Tv’ye aktarılan paralar, altın takılar ve daha bir çok kalemde usulsüzlük yaptığına hükmetti.

Heyet, yasaya aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 1 milyon 349 bin 304 lira 64 kuruş ile kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen 82 bin 952 lira 66 kuruş gider ve bin 785 lira gelir olmak üzere toplam 1 milyon 434 bin 42 lira 3 kuruş karşılığı parti malvarlığının Hazine'ye irad kaydedilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca partiden, bilgileri istendiği şekliyle vermesi konusuna dikkat edilmesini isteyerek, giderlere kaydedilen bilgisayar ve televizyonların demirbaşlara kaydedilmesini sağlamak ve maaşla diğer ödemelerin ilgililerin hesaplarına yatırıldığını kanıtlayan belgelerin ilgili yevmiye ekinde bulunmasını temin için partiyi uyardı.

BİBERON, ÖNLÜK GİBİ BEBEK ÜRÜNLERİ...
Aralarında Cevdet Selvi, Erdoğan Toprak gibi parti yöneticilerinin de bulunduğu kişiler için yapılan otobüs ve uçak bileti harcamalarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2 bin 699 lira 5 kuruşluk seyahat harcamasını, parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından, parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabul etmedi.

Yüksek Mahkeme, biberon, önlük gibi bebek ürünleri, çeşitli ilaç harcamalarıyla Kemal Anadol, Önder Sav ve Kemal Kılıçdaroğlu 'na ait çeşitli mahkemelerdeki davalara ilişkin dosya giderlerinden oluşan 4 bin 969 lira 5 kuruşluk giderin, parti tarafından karşılanacak yönetim gideri olmadığına karar verdi. Bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varan heyet, bu nedenle 4 bin 969 lira 5 kuruşun Hazine'ye irad kaydedilmesine karar verdi.

Genel sayman Mustafa Özyürek tarafından gönderilen çiçekleri, partiyi temsilen değil kişisel kabul eden heyet, çiçek harcamalarını parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul etmedi.

Fatura aslı olmayan veya Vergi Usul Kanunu'na uygun düzenlenmiş belge olmadan kaydedilen giderleri de kabul etmeyen heyet, Vergi Usul Kanunu'na uygun düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 53 bin 673 lira 52 kuruş tutarındaki giderin kanunun öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunu kabul etmeyerek, bu miktarın da Hazine'ye irad kaydedilmesine hükmetti.

“ALTIN VE TAKI, SİYASİ FAALİYETLER İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMEZ”
Muhtelif cins ve adette altın ve takı alınarak yapılan giderlerin de partinin siyasi faaliyetleri içinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına karar veren mahkeme, 22 bin 248 lira tutarındaki giderin Hazine'ye aktarılmasına karar verdi.
Parti'nin Halk TV'ye yaptığı ödemelerin de incelendiği kesinhesapta, partinin aldığı hizmetlerle doğrudan ilgili olmayan ve ödeneceğine dair bir belgeyle partinin yetkili organlarınca alınmış herhangi bir karar bulunmayan, Halk TV'nin kendisinin ödemekle yükümlü olduğu iki faturaya ait 755 bin 200 liralık giderleri partinin karşılaması uygun bulunmadı.

PERSONELE AVANS ALTINDA VERİLEN BORÇ KONUSUNDA UYARI
CHP'nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda da toplam 1 milyon 257 bin 30 lira 83 kuruşun Hazine'ye irad kaydedilmesine karar veren heyet, partiden, bilgileri istendiği şekliyle vermesi konusuna dikkat edilmesini isteyerek, personele avans altında verilen borç konusunda partiyi uyardı.

Yapılan incelemede, Vergi Usul Kanunu'na uygun düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgelerin aslı olmadan yapılan harcamaları belgeye dayandırılmış kabul etmeyen mahkeme, bu yönde yapılan 171 bin 505 liranın Hazine'ye aktarılmasına karar verdi.

DENİZ FENERİ DAVASI İÇİN CHP’YE CEZA
İncelemede, CHP'ye, ilaç harcamAlarıyla Kemal Anadol, Mustafa Özyürek, Ali Kılıç'a ait çeşitli mahkemelerdeki davalara ilişkin dosya giderlerinden oluşan 670 lira ile Deniz Feneri e.V. ile ilgili Deniz Baykal ile CHP MYK üyesi Ali Kılıç'a açılan manevi tazminat davaları için hazırlanan hukuki mütalaa karşılığı ödenen 15 bin avroluk avukatlık ücretinin nedenleri de soruldu.

Parti yetkilileri, “Deniz Feneri ile ilgili yapılan 15 bin ve 3 bin avroluk ödemelerin Ali Kılıç ya da Deniz Baykal adına değil parti adına yapıldığını, bu nedenle kayıt altına alındığını” belirtti.

Anayasa Mahkemesi heyeti yaptığı incelemede, parti yetkililerinin, verilen mütalaaların veya görüşlerin partiyle ilişkisini kanıtlayan belge ve bilgi sunmadıklarını ifade ederek, bu kişiler parti üyesi olsalar da dava giderleri şahsi olduğundan yapılan giderlerin parti tüzel kişiliğince karşılanmaması gerektiğine karar verdi. Heyet, Avukat Şahin Mengü tarafından, 2 bin 729 lira 60 kuruş harcanarak davalı TRT'ye karşı Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın da parti tüzel kişiliğiyle ilgili olduğuna dair geçerli ve yeterli belge sunulmadığını kaydetti.

Heyet, bu nedenlerle mahkemeye verilen görüşlerin parti tüzel kişiliği yerine kişilerle ilgili olması ve istenen bilgilerin verilmemesi nedeniyle söz konusu giderlerin parti tarafından karşılanmaması gerektiğine karar vererek, 46 bin 961 lira 40 kuruşun Hazine'ye aktarılmasına hükmetti.

Gider gösterilen bazı yemek bedellerini de yemek içeriği belirtilmediği ve açıklayıcı bilgi, belge gönderilmediği için kabul etmeyen mahkeme, polislerin, firma çalışanlarının, gazetecilerin, belediye işçilerinin yemek giderlerinin parti tarafından karşılanamayacağına karar verdi. Bu nedenle yemek bedeli olarak gösterilen 21 bin 733 liranın da Hazine'ye irad kaydedilmesini istedi. (aa)