CHP'nin seçim bildirgesinde 'ekonomi' ön planda

CHP'nin seçim bildirgesinde 'ekonomi' ön planda
CHP'nin seçim bildirgesinde 'ekonomi' ön planda
CHP 2015 seçim bildirgesini açıkladı. 200 sayfalık seçim bildirgesinde, ekonomiye ilişkin vaatler öne çıktı. Kılıçdaroğlu tarafından ilan edilen vaatler arasında seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi, 13 yıllık zorunlu eğitim, anadilde öğrenim, nükleer santralin iptali ve biber gazının kullanımının yasaklanması da var.

RADİKAL - CHP , 200 sayfalık seçim bildirgesini, bugün düzenlenen törenle kamuoyuna açıkladı. 7 ana başlıktan oluşan bildirgede, asgari ücretten vergi alınmaması, hanelere 360 TL kira ve fatura desteği, 16,7 milyon kişi ve 3,5 milyon haneye sosyal destek, kadınlara 400 lira kreş desteği gibi ekonomik vaat ve öneriler dikkat çekti. Bu ekonomik temelli vaatlerin yanı sıra, anadilde öğrenim, değiştirilmiş yer adlarının iadesi, torba kanun uygulamasının sonlandırılması, futbolda e-bilet uygulamasının kaldırılması gibi siyasal ve demokratik öneriler de yer aldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun ana hatlarını okuduğu 200 sayfalık seçim bildirgesinde ekonomiye ilişkin vaatlerin ağırlığı vardı. Kılıçdaroğlu iktidara geldikleri takdirde 4 yıl içinde Türkiye'de yoksul kalmayacağını söyledi. Hiç bir hanenin gelirinin 720 TL'nin altına inmeyeceğini söyledi. Asgari ücret, sosyal yardımlar, sigorta yardımları, emeklilere yılda iki ikramiye, istihdamım artırılması, ücretsiz genel sağlık sigortası, kredi kartı borç faizlerinin silinmesi CHP liderinin ısrarla vurgu yaptığı vaatler arasındaydı.

Bildirgede ayrıca, Akkuyu Nükleer Santrali’nin de “mümkünse” iptal edileceği, kanser tarama TIR’larıyla ücretsiz kanser taraması yapılacağı, kadın istihdamının vergi indirimiyle teşvik edileceği, polisin biber gazı kullanımına son verileceği, futbolda Passolig uygulamasının kaldırılacağı yer aldı. “Yaşanacak bir Türkiye” logosuyla hazırlanan seçim bildirgesi, “Özgürlük, Hukuk Devleti ve Demokrasi”, “İstihdam Yaratan Kapsayıcı Ekonomi”, “Dayanışma ve Sosyal Adalet”, “Yurttaş için Nitelikli Kamu Hizmeti”, “Doğa ve Kent Hakkı”, “Yurttaş ve Değer Temelli Dış Politika ” ve “Bilgi Toplumuna Doğru” başlıklarından oluşuyor.

EKONOMİ

 • Üretim verimliliğimizin büyümesini artırarak yıllık ortalama büyüme hızını yüzde 6'ya çıkaracağız.
 • İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye'yi ilk 20'ye taşıyacağız Üreten bir ekonomiyi ayağa kaldırarak yılda en az 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağlayacağız.
 • İşsizliği yüzde 5'in altına indireceğiz, enflasyonu yüzde 4'ün altına düşüreceğiz.
 • Yurtiçi tasarruflar ve yatırımların GSYİH'daki oranlarını yüzde 30'a ulaştıracak, kronikleşen cari açık sorununu ortadan kaldıracağız.
 • Asgari ücret üzerindeki gelir vergisini kaldıracağız, asgari ücret 1500 TL düzeyine çıkaracağız.
 • Asgari ücret artışının belirlenmesinde enflasyon ve refah artış payı toplamının dikkate alınmasını sağlayacağız.
 • 16, 7 milyon kişi ve 3,75 milyon haneye sosyal destek sağlayacağız.
 • 5 milyonun üzerinde yurttaşımı ilk kez sosyal yardım kapsamına alacağız. Hiçbir hanenin gelirinin 720 TLnin altına düşmemesini sağlayacağız.
 • 3,2 milyon yurttaşımızı ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız."

 

ÇÖZÜM SÜRECİ

CHP, bildirgede Kürt sorunuyla ilgili olarak çözümün parlamento olduğu ve sorunun 'müzakere yoluyla çözüleceği' vurgulandı. 

 • Her türlü şiddet ve baskıyı sona erdirecek sorunu müzakere ve siyaset yoluyla çözeceğiz Kürt sorununun çözüm yerinin TBMM olmasını sağlayacağız. TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partileri çözüm için bir araya getirerek süreci geniş bir toplumsal uzlaşma ile yürüteceğiz.
 • Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlar ve Uludere katliamı başta olmak üzere tüm faili meçhuller işkenceler ve hak ihlallerini araştıracak bir komisyon kuracağız.
 • Seçimlerde ve siyasette dil yasaklarını sona erdireceğiz Koruculuk sistemi kaldırılacak. Faili meçhul cinayetlerde zaman aşımını kaldıracağız. Dersim arşivlerinin tarihçilerin erişimine açacağız.
 • Madımak Oteli'ni hoşgörü müzesi yapacağız Diyarbakır Cezaevini insan hakları ve demokrasi müzesine dönüştüreceğiz.

CUMHURBAŞKANI YETKİLERİNE MAKAS

 • Özgürlük ve hukuk devleti demokrasi:  Yürütmenin denetlenmesi ve hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerinden biridir. Bu ilkenin korunması için TBMM'nin yürütme üzerindeki denetimi eksiksiz ve kusursuz olarak işletilmelidir.
 • CHP Cumhuriyetimizin en önemli kurumu olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin özüne sahip çıkararak güçlendirecektir.
 • Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamı her düzeyde yetki ihlallerine ve yetki aşımına sebep olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı bilinçli olarak siyasallaştırılmış ve Anayasada çizilen görev tanımının ötesine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığının yürütme yasama ve yargı üzerinde kurduğu hukuk dışı baskılar kaldırılacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığının bütçesi mütevazı ve hesap verilebilir bir hale getirilecek.
 • Partiler üstü, sembolik yetkilerle donatılmış, yürütme ve yasa üzerindeki etkisi sınırlandırılmış bir cumhurbaşkanlığı modelini yeniden tesis edeceğiz.
 • Cumhurbaşkanının yargı ve diğer üst düzey bürokrasi atamalarındaki yetkilerini kısıtlayacağız Cumhurbaşkanlığının bütçesini anayasal tanımlara uygun mütevazı ve hesap verebilir bir hale getireceğiz.
 • Örtülü ödeneğin keyfi biçimde ve siyasi amaçlarla kullanılmasını engelleyecek yasal düzenlemeleri yapacağız Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yurttaşları sindirme amacıyla kullanılmasını mümkün kılan yasaları kaldıracağız.

EĞİTİM

 • Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıl eğitim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1artı 8 artı 4 artı eğitim sistemini hayata geçireceğiz.
 • 13 yıl süreli, tam gün nitelikli ve ücretsiz zorunlu eğitimi her çocuğumuz ve gencimiz için mümkün kılacağız.

TORBA YASAYA SON

 • Kanun hükmünde kararname uygulamaları istisnai hale getirilecek. Torba kanunlara son verilecek. 
 • Genel seçimlerde barajın yüzde 5’i geçmemesi sağlanacak. Yurtdışındaki yurttaşların, 10 milletvekili ile temsili sağlanacak.
 • Cemevleri yasal statüye kavuşacak. Zorunlu din dersleri kaldırılacak.
 • Çocuk Mahkemeleri ve yargılama süreçleri yeniden yapılandırılacak. Çocuk tutukluluğuna son verilecek, çocuk cezaevleri kapatılacak.
 • Seçimlerde ve siyasette dil yasakları sona erecek.
 • Adları değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adları, yeni adlarıyla kullanılacak.
 • Futbolda e-bilet ve Passolig kaldırılacak.

CHP'nin 2015 seçim bildirgesinin tam metni
 

BİBER GAZI KULLANIMINA SON

 • Kolluk güçlerinin keyfi uygulamalarına, orantısız şiddete ve biber gazı kullanımına son verecek yasal düzenlemeler yapılacak.
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı adli kolluk kurulacak.
 • DGMye dönüşmüş Sulh Ceza Hâkimlikleri kaldırılacak.
 • Gizli tanık dönemi bitecek. Gizli tanık uygulamasına son verilecek.
 • HSYK, Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak ikiye ayrılacak.