Çiçek'ten 'Tuncel' için iki çıkış

BDP Ýstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in ‘terör örgütü üyeliði’nden 8 yýl ceza alması, tartýþmalara neden oldu. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, bir milletvekilinin mahkûmiyetinden memnun olmadýðýný vurgulayarak “Ama hepimizin daha sorumlu davranmasý gerekir. Sorunlu insanlar biz olmamalýyýz” dedi. BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan ise, yargýnýn Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn “Bunlar da kadýn mýdýr?” sözü üzerine harekete geçtiðini iddia ederek, cezanýn hukuki deðil siyasi bir karar olduðunu belirtti.
Tuncel ise dün İstanbul ’da düzenlediği toplantıda hakkındaki karar için “Eğer kaçma niyetim olsaydı, altı yılda herhalde 100 defa kaçardım, çünkü 100 defa yurtdışına gidiş gelişim var” dedi. { ANKARA -İSTANBUL/RADİKAL}