Cinsel istismara ağır ceza geliyor

Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısında, çocuklar cinsel açıdan koruma altına alındı.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısında, çocuklar cinsel açıdan koruma altına alındı.
'Çocukların cinsel istismarı' tasarıda ayrı bir suç maddesi olarak düzenlendi.
'Cinsel istismar' tasarıda '15 yaşını tamamlamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ve diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar...' diye tanımlanırken, şu düzenlemeler getirildi:

  • Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 3-8 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Cinsel istismar çocuğun vücuduna organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilirse hapis cezası artırılarak 8-15 yıl olacak.
  • İstismarın çocukla aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan, çocuğa karşı koruma ve gözetim yükümlülüğü olan kişi tarafından veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar yarı oranına kadar artırılacak.
  • Cinsel istismarın, '15 yaşını tamamlamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara' karşı gerçekleştirilmesi halinde ceza yine yarı oranında artırılacak.
  • İstismara uğrayan çocuk bitkisel hayata girer veya ölürse faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.
  • Cebir, tehdit ve hile olmaksızın (rızası ile), 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
  • Reşit olmayan kişiyle ilişkiye giren fail mağdurdan 5 yaştan daha büyük ise cezası iki kat artırılacak.