CMUK Meclis'te

Yürürlüğe girdiği 1929 tarihinden beri uygulanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) yerini alacak olan ve Adalet Komisyonu'nda adı 'Ceza Muhakemesi Kanunu' (CMK) olarak değiştirilen tasarının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine dün başlandı.

ANKARA - Yürürlüğe girdiği 1929 tarihinden beri uygulanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) yerini alacak olan ve Adalet Komisyonu'nda adı 'Ceza Muhakemesi Kanunu' (CMK) olarak değiştirilen tasarının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine dün başlandı. AB'nin 17 Aralık zirvesinden önce yasalaşması gereken ve 331 maddeden oluşan tasarı için TBMM hafta sonunda da çalışacak. Tasarının dün kabul edilen maddelerine göre, tanıklar, davetiye, telefon, telgraf, faks, elektronik posta aracılığıyla tanıklık yapmaya çağrılacak. Kadınların cinsel muayeneleri 'istemleri halinde ve olanaklar elverdiğinde' kadın hekim tarafından yapılacak.