Cübbeli Ahmet Hoca'dan Demirtaş'a: Çocukların da ağlayacak, anan da ağlayacak!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Demirtaş'a: Çocukların da ağlayacak, anan da ağlayacak!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Demirtaş'a: Çocukların da ağlayacak, anan da ağlayacak!
Evinin polis tarafından basılmasından sonra, "Çocuklarım ağlıyordu" diyen Demirtaş'ı eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocukların da ağlayacak, anan da ağlayacak" dedi.

RADİKAL - "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü , Vahdet gazetesindeki dünkü yazısında HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş 'a sert eleştiriler yöneltti.

Cübbeli, Demirtaş'ın evinin polis tarafından yanlışlıkla basılmasıyla ilgili "Şim­di bir PKK '­lı­nın evi­ne yan­lış­lık­la gir­miş­ler, or­ta­lık aya­ğa kalk­tı. 'Ço­cuk­la­rım ağ­lı­yor­du.­' di­yor. Ço­cuk­la­rın da ağ­la­ya­cak, anan da ağ­la­ya­cak. Ne var ya­ni? Baş­ka­la­rı­na olur­ken ni­ye bir şey de­mi­yor­sun? Ken­di­ne olun­ca bas bas ba­ğı­rı­yor­sun. Bir sü­rü Müs­lü­ma­nın ana­sı­nı ağ­lat­tı­lar. Ni­ye bir şey de­mi­yor­sun?" ifadelerine yer verdi.

İşte Cübbeli'nin yazısının ilgili kısmı:

Bi­ze yap­ma­dık­la­rı kal­ma­dı. Ne ola­cak ya­ni? Ev­le­ri­mi­zi kaç ke­re bas­tı­lar, ara­dı­lar, ta­ra­dı­lar. Ço­luk ço­cu­ğu­mu­zu ağ­lat­tı­lar. Ne­ler et­ti­ler ne­le­r… Şim­di bir PKK'­lı­nın evi­ne yan­lış­lık­la gir­miş­ler, or­ta­lık aya­ğa kalk­tı. "Ço­cuk­la­rım ağ­lı­yor­du­" di­yor. Ço­cuk­la­rın da ağ­la­ya­cak, anan da ağ­la­ya­cak. Da­ van hak ise se­vap alır­sın. Da­van ba­tıl ise bo­şa gi­der. Ahi­ret­te de aza­ba dö­ner. Ne var ya­ni? Baş­ka­la­rı­na olur­ken ni­ye bir şey de­mi­yor­sun? Ken­di­ne olun­ca bas bas ba­ğı­rı­yor­sun. Bir sü­rü Müs­lü­ma­nın ana­sı­nı ağ­lat­tı­lar. Ni­ye bir şey de­mi­yor­sun? Sa­na olun­ca "Ço­cuk­lar ağ­la­dı­" di­yor­sun.

Böy­le bir şey yok! Da­va ada­mıy­san ağ­la­mak, zır­la­mak yok. Hak üze­rey­sen cen­net­lik­sin, ba­tıl üze­rey­se­n…

APO'YU ASMAZLAR, BENİ ASABİLİRLER

28 Şu­ba­t'­ta be­ni içe­ri at­tık­la­rı za­man da­ha idam kalk­ma­mış­tı. Bak­tım bü­tün ga­ze­te­ler aley­hi­me. Or­ta­lık yı­kı­lı­yor. Dep­rem vaa­zım­dan do­la­yı bü­tün dün­ya ben­den bah­se­di­yor. "Bu du­ru­mun en faz­la­sı ne olur?" di­ye dü­şün­düm. "İ­dam olu­r" de­dim. Ona gö­re ken­di­mi ha­zır­la­dım. "İ­dam edi­lir­sem de en azın­dan in­san öle­ce­ği gü­nün vak­ti­ni bi­le­ce­ği için töv­be­si gü­zel olur. Şe­ha­de­tin ga­ran­ti olu­r" de­dim. Ha­zır­lı­ğı­mı ona gö­re ya­pı­yo­rum kar­de­şim. Sen bu­nu dü­şün­me­di­ğin za­man "Ya­lan, yan­lış de­dim ha­kim efen­di­" di­ye­rek ta­viz ve­rir­sin. Ol­maz böy­le. Ben söy­le­dik­le­ri­min hep­si­ni de sa­vun­dum.

DGM'­de sa­at­ler­ce ayet, ha­dis ile açık­la­dım. Ko­ca­man dos­ya ol­du. So­nun­da ne ol­du? İdam da ola­bi­lir­dim. Bu mem­le­ket­te baş­ba­ka­nı as­mış­lar, be­ni mi asa­ma­ya­cak­lar? Apo­'yu as­maz­lar, be­ni asa­bi­lir­ler. Bun­lar ola­bi­lir ama kork­ma­ya­ca­ğız! Ecel­den ev­vel ölüm yok!


  http://www.radikal.com.tr/1361776136177611

  YORUMLAR
  (11 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Konuşmaya da utanmıyor yahu. - user514323

  1.si: inandığın din herhangi bir insanın zulme maruz kalmasını desteklemez, zulme rıza zulümdür. Kimin yaptığı, kime yapıldığı hiç mühim değildir. 2.si: savunduğun zalimler düne kadar seni fuhuş operasyonundan içeri almadılar mı? "Cübbeli Ahmet Hoca için yurt dışından son 5 ayda 7 kadın getirildiği ortaya çıktı." haberleri yapılmadı mı? Ya haberler doğru, ya da yeter ki kürtlere zulmetsinler gerisi mühim değil anlayışındasın. Ne denir ki sana, YAZIK...

  Neden analar, çocuklar ağlasın ki? - görengözler

  Analar,çocuklar ağlayınca mutlu mu olunacak? Kalabalık güruhları arkalarında toplayan sizler,anaların, çocukların, insanların ağlaması için ortam hazırlamasanız, GÜNAH.Kutsal kitabımızda,ahirette her kul kendi vebalinden sorumludur yazmaz mı hocam?

  Yigide hakkini hocaya da cubbesini teslim etmek lazim :) - Ayse Sule

  Normalde pek cok gorusune katilmam, ozellikle de o gorusleri ifade ederkenki uslubunu hic begenmem. Ama bu sefer hem dogru soylemis hem de muhatabinin anlayacagi dilden konusmus Cubbeli. Mesela, su sozlerin hangisine, kim ve neden karsi cikabilir ki? "...Davan hak ise se­vap alır­sın. Da­van ba­tıl ise bo­şa gi­der. Ahi­ret­te de aza­ba dö­ner. Ne var ya­ni? Baş­ka­la­rı­na olur­ken ni­ye bir şey de­mi­yor­sun? Ken­di­ne olun­ca bas bas ba­ğı­rı­yor­sun. Bir sü­rü Müs­lü­ma­nın ana­sı­nı ağ­lat­tı­lar. Ni­ye bir şey de­mi­yor­sun? Sa­na olun­ca "Ço­cuk­lar ağ­la­dı­" di­yor­sun. Böy­le bir şey yok! Da­va ada­mıy­san ağ­la­mak, zır­la­mak yok.". Hatirlarsaniz, bir sure once yine Radikal'e dert yanmisti Demirtas "ogretmenleri cocuklarimin ayakkabilarini bile baglamiyorlar okulda, inanabiliyor musunuz mirim?!" diye. Yine kendini merkeze alan, hatta kimselere yapilmamis zulum kendisine/ailesine yapiliyormus gibi ilgi ve alaka dilenen bir psikolojiyle karsimizda.

  Saltanat - user1063299

  Korkuları o zaten saltanatları haremlikleri yıkılacak ama korkunun ecele faydası yok hoca

  Alim ???? - RKemal Bindal

  Benim bildiğim İslam alimleri zalimin karşısında durur...Hoca efendi,bil ki kürt halkının anaları,çocukları o kadar çok ağladı ki,devletin hocalarından tek ses çıkmadı...Sadece bir Uludere'reye çıkarmadığın ses bile sana yeter...

  - user1089111

  Dusunuyorum da cubbeli ve turevleri din tuccarlariyla ayni kibleye donuyor ayni Allaha inaniyorum ve utaniyorum bundan. Kurt gencligi bunun gibiler yuzunden islama mesafeli yaklasir oldu zaten. Ne kadar da "islamiyet bu degil" desek olumsuz bir yansimasi oluyor mutlaka bu tavrin. Yazik cok yazik

  Utanmaz yobazlar - Selimserincan

  Akşama kadar koyun gibi bakan o cahil takımına yalanlar söyleyip keseyi doldurmaya utanmıyorsun. Kalkmış doğru söyleyen dürüst bir insana dil uzatıyorsun. Zaten senin gibilere gerçek demokratik, laik bir ortamda yer ve iş yok ki. İşsiz kalırsın, yatacak yerin olmaz HDP başa gelirse. Senin istediğin de uyuyan ve karanlıkta kalan toplumun sırtından geçinmek. Kene gibi insanların kanını emmek. Bu güne kadar sen ve senin gibiler ne üretti? Hiç , sadece yalan ürettiniz. Koca koca yalanlar...Biteceksiniz. Az kaldı.