Danıştay Başkanı: Yargıya saldırı var

'Yargıya güvensizlik' açıklamalarını hatırlatan Nuri Alan, "Son iddiaların amacı konusunda soru işaretleri taşıyorum" dedi.

Danıştay Başkanı Nuri Alan, yargıya yönelik iddiaları değerlendirirken "Bu olgu daha önce başlatılmış olan 'yargıya güvensizlik' açıklamalarıyla birleştiği takdirde amacı konusunda soru işaretleri doğuyor" dedi.
Alan, yargıda rüşvet operasyonunun ardından, yüksek yargı üyelerini de kapsayan iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Bazı gazetelerin kurumsal olarak tüm yargıya yönelik suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Alan, "Yargıda, hakkında iddia olan kişi ayrımı, yapılmıyor. Yargı, tümden suçlanıyor. Ancak daha soruşturmanın boyutları ve deliller nedir, bunlar bilinmiyor" diye konuştu. Bazı yayın organlarında Danıştay ve Danıştay üyelerine yönelik de açık veya dolaylı ifadeler bulunduğunu kaydeden Alan, şöyle konuştu:
"Yargı kurumlarında bu tür kişiler mevcut ise yasalara uygun usuller içinde, meslek disiplini yönünde gerekli inceleme ve işlem yapılır. Ancak, henüz inceleme bitmeden, deliller açık seçik ortaya konmadan, yargının tümüne yapılan suçlama, önce yargıyı yıpratmak, daha sonra da yargıyla ilgili yapılacağı ifade edilen Anayasa değişikliklerine zemin hazırlama amacına yönelik gibi gözüküyor. Yargıda söylendiği biçimde kimseler varsa, mesleğin bunlardan arındırılması gerekir."
Alan, kesin bir delil yokken yargıya yönelik başlatılan 'saldırının' yargıyı yıprattığını ve vatandaşlar nezdindeki güveni zedelediğinin açık olduğunu vurguladı. Alan, şöyle devam etti:
"Adalet Bakanı'nın konuya ilişkin ayrıntılı bilgisi mevcut ise yapması gereken, incelemenin boyutlarının ne dereceye kadar yargı kurumları yönünden genelleşebileceğini açıklaması ve konuyla ilgisi bulunmayan insan ve kurumların zan altında kalmasını önlemesidir. Bu olgu daha önce başlatılmış olan 'yargıya güvensizlik' açıklamalarıyla birleştiği taktirde amacı konusunda soru işaretleri doğuyor."