Danıştay: Kıbrıs bizim işimiz değil

Danıştay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) verdiği öne sürülen Kıbrıs ile ilgili taahhütnamenin 'yok hükmünde sayılması' istemli davada görevsizlik kararı verdi.

ANKARA - Danıştay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) verdiği öne sürülen Kıbrıs ile ilgili taahhütnamenin 'yok hükmünde sayılması' istemli davada görevsizlik kararı verdi. Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanı Mümtaz Soysal, Başbakan Erdoğan'ın, Kıbrıs'taki referandumların ardından konunun TBMM'ye taşınmasını da içeren iç hukuk sürecinin işletileceği konusunda BM'ye taahhütname gönderdiğini öne sürmüştü.
Soysal bunun 'yetki gaspı olduğunu' savunarak taahhütnamenin 'yok hükmünde sayılması' için Danıştay'a başvurmuştu. Danıştay 10. Dairesi, ilk incelemesini yaptı ve 'dava konusu taahhütnamenin Başbakan Erdoğan'ın tek imzayla tesis ettiği bir işlem olduğunu' belirledi. Bu tespitin ardından Danıştay, görevsizlik kararı verdi. İşin esasına girmeyen, tartışılan taahhütnamenin varolup olmadığını da araştırmayan Daire, davaya bakma görevinin Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne ait olduğunu bildirdi.