Danıştay TBMM'ye tepkili

Danıştay, mahkemenin iş yükünü hafifletmek için hazırlanan yasa tasarısının 8 ay önce TBMM'ye gönderilmesine karşın halen yasalaşmamasına tepki gösterdi

Danıştay, mahkemenin iş yükünü
hafifletmek için hazırlanan yasa tasarısının 8 ay önce TBMM'ye
gönderilmesine karşın halen yasalaşmamasına tepki gösterdi.
Danıştay Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve yüksek
mahkemedeki gelişmeler hakkında bilgi içeren ''Birinci Kattan
Haberler'' adlı bültende, ''Danıştay Kanunu'nu Değiştirmek
İstemiyorlar'' başlıklı bir yazı yer aldı.
Yazıda, 2002 yılının sonlarına doğru, Danıştay'ın ağır iş yükünden
kurtarılarak daha hızlı ve sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması
amacıyla, ''Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı'' hazırlandığı anımsatıldı.
Tasarının, Danıştay'da yeni bir daire kurulması, 2. Daire'nin
işlerinin 1. Daire'nin görev alanına aktarılması ve 2. Daire'nin idari
dava dairesine dönüştürülmesini öngördüğü kaydedilen yazıda,
tasarının, içtihat birliği sağlanması için idari ve vergi dava
dairelerinin genel kurullarının yapısını yeniden düzenlediği de
belirtildi.
Bakanlar Kurulu'nun tasarıyı 24 Haziran 2003'te TBMM'ye sevk
ettiği belirtilen yazıda, tasarının yeni yasama yılında
yasalaşacağının söylendiği ancak henüz yasalaşmadığı kaydedildi.
-''AÇIKLIĞI SAVUNANLAR...''-
Tasarı hakkında bilim adamlarının da olumlu görüş bildirdiği ifade
edilen yazıda, şu görüşlere yer verildi:
''Aradan iki bayram geçti. Bu süre içinde Danıştay'da tasarıya
karşı olanların bulunduğu yolunda bazı yetkililerce iletilen savın,
Danıştay Genel Kurulu'nda konuyla ilgili karşı görüşü olanların açıkça
ortaya çıkmamasıyla ya da çıkamamasıyla Danıştay'ın tasarı üzerinde
oybirliğinin bulunduğu belirtilmek suretiyle geçerli olmadığı, TBMM
Adalet Komisyonu Başkanı'na iletildi. Kaldı ki, bu savı ileri sürenler
Danıştay tüzel kişiliğinin ve Bakanlar Kurulu iradesinin üzerinde
miydi?
İstedikleri yasayı en kısa zaman diliminde çıkaranların
gündeminde, acaba yerel seçimler sonrası kendi değişiklikleri
mi yer alıyor? Varsa, açıklığı savunanların bunu söylemeleri çok mu
zor?''