DEHAP, DEP kararını eleştirdi

Eski DEP milletvekillerinin yeniden yargılanma sürecinde tahliye edilmemesine tepki gösteren DEHAP, "Bu karar AİHM'in
ilkelerine aykırıdır. İnsan hakları ve özgürlüklerin yeniden ihlalidir. Türkiye'ye de hiçbirşey kazandırmamıştır" dedi

Eski DEP milletvekillerinin yeniden yargılanma
sürecinde tahliye edilmemesine tepki gösteren DEHAP, kararı
"insan hakları ve özgürlüklerin yeniden ihlali" olarak
değerlendirdi.
DEHAP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, DEP
davası için, "21. Yüzyılda hukuk tarihine önyargı ve
hukuksuzluğun tipik bir örneği" denildi. Yeniden
yargılamanın sürdüğü 13 aydır "traji-komik" olaylar
yaşandığı belirtilen açıklamada, bu süreçte DEP eski
milletvekillerinin, AİHM ve AB'nin hukuk dışı gündemlerle ve
biçimsel bir yargılamayla oyalandığı savunuldu.
Açıklamada, Türkiye'de uyum yasaları kapsamında yapılan
değişiklik karşısında eski DEP milletvekilleri için eski
hükmün onanması kararının DGM'lerin hukuk tanımazlığının bir
göstergesi olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:
"DEP milletvekillerinin 10 yıl önce, ülkenin
demokratikleşmesi, toplumsal barışı ve Kürt realitesinin
demokratik çözümü için ileri sürdükleri görüşllerin çoğu,
bugün yasal güvencelere ulaşmıştır. Bu söylemleri suç sayan
yasa maddelerinin çoğu hukuk mevzuatından ayıklanmıştır. Ama
kendileri halen bundan ötürü bugün zindanda 11'nci yıllarını
tamamlamaktadırlar. Ülke barışı ve toplumsal uzlaşma adına
Kürt sorununun demokratik çözümünün mücadelesi zindanlar
dahil, hiçbir alanda engellenemeyeceği gerçeğini yaşam
göstermiş ve göstermeye devam ediyor. Bu karar AİHM'in
ilkelerine aykırıdır. İnsan hakları ve özgürlüklerin yeniden
ihlalidir. Türkiye'ye de hiçbirşey kazandırmamıştır."