Demirtaş'ın Erdoğan hakkındaki suç duyurusu işleme konmadı

Demirtaş'ın Erdoğan hakkındaki suç duyurusu işleme konmadı
Demirtaş'ın Erdoğan hakkındaki suç duyurusu işleme konmadı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusunu, işleme koymadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "yargı bağımsızlığını etkilediği ve yönlendirdiği" iddiasıyla yaptığı suç duyurusunu, cumhurbaşkanlığı sıfatına sahip kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle işleme koymadı. Başsavcılığın, dilekçenin işleme konulmamasına dair kararında, şikayetin HDP ve Selahattin Demirtaş  adına avukat Sinem Coşkun tarafından 31 Temmuz'da yapıldığı hatırlatıldı. Kararda, Demirtaş'ın şikayet dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Temmuz'da, Güvenlik Zirvesi'nden sonra basın yoluyla "HDP'nin il ve ilçe teşkilat yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonlarının başlatıldığı" yönündeki açıklamalarının bizzat yargı bağımsızlığını etkileyecek mahiyette olduğu iddiasında bulunduğu belirtildi.

Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğuna dair belgenin, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden temin edilerek dosyaya konulduğu bilgisinin yer aldığı kararda, başka bilgi ve belgeye gerek duyulmadığı bildirildi.

Kararda, Erdoğan'ın isnat edilen suçlamalar esnasında, Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu ve bu görevinin 28 Ağustos'ta ant içmesiyle başladığı hatırlatıldı. Anayasanın "Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali" başlıklı 105. Maddesi'ne atıfta bulunulan kararda, Cumhuriyet Başsavcılığının cumhurbaşkanı sıfatına sahip kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin bulunmadığı bildirildi.

Başsavcılık kararında, bu nedenlerden dolayı söz konusu dilekçenin işleme konulmadığı belirtildi. Demirtaş, şikayet dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla "yargıya tüm kamuoyu önünde talimat verdiğini" savunmuştu. Dilekçede, Erdoğan'ın, "Parti yöneticilerine yönelik söylemlerinin bizzat yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkiler mahiyette olduğu" ileri sürülmüştü.

AA


  http://www.radikal.com.tr/141101614110164

  YORUMLAR
  (4 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Bu savcılar hukukçu mu ?Anayasa .RESEN imzaladığı karar ve emir diyor . - user1122266

  Cumhurbaşkanı olan kişiye suç işleme özgürlüğü tanıyan bir yorum getirdiklerinin farkına varamıyorlar. E. Sorumluluk ve Sorumsuzluk hali Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili Bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili Bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının RESEN imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

  Garip tesadüfler. - user1122266

  Anayasa 105 Cumhurbaşkanın sorumluluk ve sorumsuzluk halini düzenliyor.TCK 105. maddesi ise Cinsel taciz (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına (Değişik ibare: 6545 - 18.6.2014 / m.61) ?, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur?. (2) (Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.61) Suçun; a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

  Şimdi anlaşıldı mı? - Gılgameş

  Başkanklık ne demekmiş? Her yaptığım yanıma kar kalır demekmiş. Savcının suç duyurusunu işleme alma yetkisi dahi yokmuş. Şimdi anlaşıldı mı neden bu makam uğruna savaş bile çıkarılabileceğinin nedeni? HDP'ye bravo. Bu girişim ile Türkiye'de demokrasi olduğunu sanan birkaç kişinin daha gözü açılmıştır.

  İşleme Koymadı değil, "koyamadı" - Selimserincan

  Hele bir koysun. Bittiğinin resmidir. Ama Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulunulsaydı anında işleme koyardı....Burası Türkiye, fark burada.