Dernekler parti yardımı alamayacak

Anayasa Mahkemesi, derneklerin siyasi partilerden yardım alabileceğine ilişkin yasa hükmünün yürürlüğünü durdurdu.

Anayasa Mahkemesi, derneklerin siyasi partilerden yardım alabileceğine ilişkin yasa hükmünün yürürlüğünü durdurdu. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Haşim Kılıç, heyetin, bu sabahki toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ana Muhalefet Partisi CHP'nin, 52 sayılı Dernekler Kanunu'nun 2 hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davada, ilk inceleme yapıldığını bildirdi. Davayı esastan görüşmeye karar verdiklerini belirten Kılıç, yasanın iptali istenen iki hükmünün de yürürlüğünün durdurulduğunu kaydetti.
Yasanın 10. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ''... siyasi partilerden...'' ibaresinin yürürlüğünün durdurulduğunu bildiren Kılıç, bu düzenlemenin, derneklerin siyasi partilerden yardım alabileceğini düzenlediğini ifade etti.
Kılıç, yasanın 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, ''üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla...'' ibaresinin de yürürlüğünün durdurulduğunu bildirdi. Bu düzenleme, üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla, dernek hizmetlerinin gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülmesini öngörüyor.
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, aynı kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, derneklerin siyasi partilere yardımda bulunabilmelerine olanak sağlayan hükmün yürürlüğünü durdurmuştu. Yüksek Mahkeme, iptal istemlerini daha sonra esastan karara bağlayacak.