Dernekler Yasası için zorunlu onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, derneklere önemli açılımlar getirecek olan ve ikinci kez önüne gelen Dernekler Yasası'nı mecburen onayladı. Cumhurbaşkanı, yasanın daha önce veto ettiği maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, derneklere önemli açılımlar getirecek olan ve ikinci kez önüne gelen Dernekler Yasası'nı mecburen onayladı. Cumhurbaşkanı, yasanın daha önce veto ettiği maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.
İptali istenen maddeler, derneklerin yurtiçi ve yurtdışından yardım almasını düzenliyor. Yasa, 17 Temmuz'da kabul edilmiş, Sezer, 10 ve 21. maddelerini 2 Ağustos'ta iade etmişti. Yasa 4 Kasım'da Meclis'te aynen kabul edilmişti.
İkinci kez veto hakkı olmayan Sezer'in iptalini isteyeceği 21. madde, derneklerin mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmaları koşuluyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilmelerini, 10. madde ise, derneklerin siyasi parti, sendika ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilme ve buralara yardım yapabilmelerini düzenliyor.