Derneklere parti yardımı yasak

Yeni Dernekler Yasası'yla getirilen en yeni düzenlemelerden olan parti-dernek ilişkisi, Anayasa Mahkemesi tarafından daha başlamadan kesildi.

ANKARA - Yeni Dernekler Yasası'yla getirilen en yeni düzenlemelerden olan parti-dernek ilişkisi, Anayasa Mahkemesi tarafından daha başlamadan kesildi.
Dernekler Yasası'na ilk kısmi iptal davası, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açılmış, Mahkeme, yasanın derneklerin siyasi partilere yardımına olanak veren hükmünün yürürlüğünü durdurmuştu.
Mahkeme dün de, CHP'nin, yasanın kimi maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, 'derneklerin siyasi partilerden yardım alabileceğini' düzenleyen yasanın 10. maddesinin 1. fıkrasının yürürlüğünü durdurdu. Böylece partiler ile dernekler arasında karşılıklı yardıma imkân tanıyan iki düzenleme, uygulama alanı bulamadan ortadan kalkmış oldu. Mahkeme, bu maddelerin iptal istemlerini ise daha sonra karara bağlayacak.