DGM'den beterler

Bu üçüncü ceza
RTÜK, Ankara'da yayın yapan Radyo İmaj'a Deniz Gezmiş anısına yazılan 'Şarkışla' türküsünü çaldığı gerekçesiyle bir ay kapatma cezası verdi. RTÜK daha önce de iki ayrı radyoya aynı türkü yüzünden kapatma cezaları vermişti. Gerekçe: Toplumu şiddete, teröre ve ayrımcılığa tahrik ediyor.
AB de devreye girdi
Söz konusu türkü nedeniyle bir radyonun yöneticileri hakkında Ankara 1 No'lu DGM'de dava açılmış, ancak mahkeme "Türkünün sözleri kimseyi tahrik etmiyor" kararını vermişti. RTÜK'ün cezasının ardından AB Türkiye Temsilciliği de devreye girdi: Bu ceza müzakere sürecine zararlı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - RTÜK, kaldırılan DGM'lerin bile suç saymadığı bir türkü nedeniyle radyo kapattı. Deniz Gezmiş'in anısına yazılan, 'Şarkışla'ya düşürmesin, Allah sevdiği kulunu' diye başlayan türküyü çalan Radyo İmaj'a bir ay kapatma cezası verilmesi üzerine, Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği devreye girdi ve bu tür yasakların müzakere sürecinde engel oluşturacağını hükümete bildirmeye karar verdi.
RTÜK, 30 yıldır çalınıp söylenen 'Şarkışla' nedeniyle daha önce Malatya'da Radyo Mega'yı 15 gün, Ankara'daki Radyo Ekin'i ise bir hafta kapatmıştı. Şarkışla parçasıyla ilgilenen yalnızca RTÜK de olmadı. Sanatçı Ali Ekber Eren, 2001'de bu türküyü söylediği için TCK'nın 159. maddesi uyarınca orduya hakaretten yargılanmış, ancak Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi, 'Suç yok' diyerek kendisini aklamıştı. Türkü en son DGM'lik olmuştu. DGM savcısı bu parçayı çaldıkları için Ankara Radyo Özgür'ün koordinatörü Üstün Alpay ile DJ Ali Kalkan hakkında TCK 312. maddeye muhalefetten üç yıl hapis istemişti.
Ancak, Ankara 1 No'lu DGM, AB'ye uyum amacıyla 312'deki değişikliği dikkate alarak radyocuları, şu gerekçeyle beraat ettirmişti:
"Şarkı sözlerinde TCK 312/2 maddesi kapsamında değerlendirilebilecek somut bir tehlikeden söz etmek mümkün görülmemiş, bestelendikleri ya da ilk söylendikleri dönemde suç olarak değerlendirilebilecek bu sözlerin günümüz koşullarında artık kimseyi tahrik etmediği göz önüne alındığında atılan suçun unsurlarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır."
RTÜK'ün 312'si
DGM'ler özgürlükleri kısıtladığı için kısa süre önce kaldırılmıştı. Ancak, şimdi RTÜK, DGM'yi aratacak bir cezaya üçüncü kez imza attı ve Şarkışla türküsü nedeniyle bu kez Ankara'daki Radyo İmaj'ı bir ay süreyle kapattı. RTÜK, 28 Eylül'de aldığı kararı, radyoya, AB İlerleme Raporu'nun açıklandığı 6 Ekim günü tebliğ etti. Kararın gerekçesi şöyle:
"6 Mayıs 2004 tarihli programda, idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan anlamlı konuşmalar ile seçilmiş müzik parçalarının yayımlandığı görülmüştür. Programda kanundaki 'Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep-bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkân verilmemesi' ilkesinin ihlal edildiği tespit edilmiştir."
Radyo İmaj ise savunmasında, "Yayında kullanılan müzik parçaları ve şarkı sözleriyle ilgili T.C. Kültür Bakanlığı'nın 15.01.1991 tarihli işletme belgesi mevcuttur. İşletme belgeli müzik parçalarının yayınlarda kullanılmasının suç oluşturması hukukla bağdaşmaz" demişti.
'AB engeli...'
RTÜK'ün cezalandırdığı radyo yöneticisi Adnan Yüce, cezaya şaşıran AB Türkiye Temsilciliği yetkililerinin kendisinden ayrıntılı bilgi aldığını açıkladı. Süreçle ilgili belge örneklerini de edinen AB yetkilileri, Yüce'ye konuyu RTÜK ve hükümetle görüşüp, müzakere sürecinde bu tür yasakların tek başına bile ciddi engel oluşturacağını ileteceklerini söyledi. Bu arada radyo, RTÜK kararının iptali istemiyle yargıya başvurdu. Radyo İmaj'ın cezaya itirazı kabul edilmezse ceza 27 Ekim gecesi başlayacak.