Diyanet: Resmisi varsa imam nikahı gereksiz

ANKARA - Diyanet İşleri Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başuzmanı İbrahim Ural, İslam dininde imam nikâhı diye bir şey olmadığın belirterek, “Resmi nikâhta İslami şartlar yerine gelmiş oluyor” dedi.
AKP’li Güldal Akşit başkanlığında toplanan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Müsteşarı Diego Mellado ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eğitim Uzmanı İbrahim Ural’dan bilgi aldı.
Hurafe olan ancak dinde olmayan sosyolojik bazı örf ve adetlerin halen devam ettiğini anımsatan Ural, İslam’a göre küçük yaşta iradesi dışında evlendirilen kişinin, akıl baliğ olduktan sonra zorlamayla yaptığı evliliği tek taraflı feshedebildiğini söyledi: Ural, “Küçük yaşta evliliklerin, İslami geleneklere yüklenmesinin ilmi dayanağı yoktur. Dini nikâh zaruri olmadığı gibi nikâhta akit, ilan, tescil aranıyor. İslam’da ‘imam nikâhı’ veya ‘dini nikâh’ kavramı yok, sadeci nikâh var. İki şahit huzurunda, irade beyanıyla evlilik gerçekleştiriliyor. Evliliğin ilan edilmesi, törenlerle yapılıyor. Resmi nikâh kıyılmasıyla İslam dininin evlilik şartları yerine getirilmiş oluyor. Dini nikâh daha çok örf, adet ve geleneklerden kaynaklanıyor.”
AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Müsteşarı Mellado ise komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. CHP’li Canan Arıtman’ın, AKP döneminde kadın haklarının geriye gittiğini, kadınların eve kapatılmak istendiğini söylemesi tartışmaya neden oldu. Arıtman’a AKP’li Fatih Öztürk’ten tepki geldi. Öztürk, “Bizi  şikâyet ediyorsunuz” deyince Arıtman “Evet, şikâyet ediyorum. Bunlar gerçek” dedi. Milletvekillerinin, “Doğru söylemiyorsunuz” tepkileri üzerine Arıtman, “Bu bilgiler doğru siz kreşleri kapatmadınız mı?” dedi.
Durumu düzeltmeye çalışan AKP’li Öztürk, Mellado’ya, “Ülke olarak önemli alışmalarımız var. Kendisi iktidar ile mücadele eden son Don Kişottur ve tektir. Yanlış bilgiler veriyor. Siz onu kâle almayın” dedi. (Radikal)