Dokunmaya erteleme önerisi

Hazırlık Komisyonu, Gül ve Aksu'yla DYP lideri Ağar'ınkiler dahil 19 dokunulmazlık dosyasının dönem sonuna ertelenmesi görüşüne vardı.

Hazırlık Komisyonu, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile DYP lideri Mehmet Ağar'ın dosyalarının da bulunduğu 19 dokunulmazlık dosyasının dönem sonuna ertelenmesi görüşüne vardı. Karar, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda verilecek.
Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan altı hazırlık komisyonundan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut başkanlığındaki 1 No'lu komisyon, dosyalar üzerindeki incelemelerini tamamladı. Komisyon bugün yaptığı toplantıda, CHP İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve CHP Adana Milletvekili Uğur Aksöz'ün oylarına karşı, Bulut'un yanısıra AKP Konya Milletvekili Kerim Özkul ve AKP Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın oylarıyla raporun, dokunulmazlıkların kaldırılmasının dönem sonuna bırakılması yönünde yazılmasını kararlaştırdı.

CHP'LİLERDEN MUHALEFET ŞERHİ

CHP milletvekilleri Aksöz ve Kaya, rapora eklenmek üzere komisyona sundukları muhalefet şerhinde, CHP'liler dahil milletvekillerinin büyük çoğunluğunun dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediklerini anımsattı. "Bir başkasının hak ve hukukunu ondan daha fazla savunmak olanak dışıdır" denilen şerhte, bu isteklere uyularak dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiği ifade edildi.
'Yargılanmak ve aklanmak hakkı'nın insan haklarının en önde gelenlerinden biri olduğuna da dikkati çekilen şerhte, siyaset yapanların kamu vicdanı, toplum ve yargı önünde aklanma hakkının elinden alınmaması gerektiği kaydedildi. Halkın büyük çoğunluğunun milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasını ya da kaldırılmasını istediği belirtilen şerhte, "Milletin vekiliyiz. Milletimizin dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mutabakat halindeki istek ve talimatına uymak Anayasal görevimizdir" denildi.

KARAR SÜRECİ

TBMM İçtüzüğü'ne göre, diğer hazırlık komisyonlarının da görevlerini tamamlamalarının ardından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, raporları görüşmek üzere toplanacak. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek. Karma Komisyon raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise Genel Kurul'daokunacak. 10 gün içinde bu rapora itiraz edilmezse karar kesinleşecek. Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya itiraz edilmişse Genel Kurul'da görüşme açılacak.