DSP: Kaos olur

DSP Eğitim Ar-Ga Kurulu Başkanı, eski Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin, AKP iktidarının YÖK tasarısıyla imam-hatipliler için milyonlarca öğrencinin haklarını yok saydığını söyledi.

ANKARA - DSP Eğitim Ar-Ga Kurulu Başkanı, eski Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin, AKP iktidarının YÖK tasarısıyla imam-hatipliler için milyonlarca öğrencinin haklarını yok saydığını söyledi. Tekin, tasarının eğitimde büyük kaosa neden olacağını savundu. Tekin, "Bu düzenleme, AKP'nin öğrenciler üzerinde oluşturduğu yetki gaspıdır. İmam-hatip çıkışlılar
alanlarıdışındakifakülteleredeyönlendirilirken, meslek liselerinde okuyan öğrenciler de caydırılarak bütün emekleri yok edilmek isteniyor. Eğer tasarı bu şekilde yasalaşırsa, Türkiye'de artık meslek okullarından bahsetmek mümkün olmayacak" dedi.