'Düşünce suçu' somutlaşacak

TCK tasarısı, 'düşünce suçu'nu yeniden düzenledi. 312. maddeye konulan 'kamu güvenliği için tehlikeli tarzda' sözüyle 'somutluk ilkesi' güçlendirildi.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) düşünce suçları arasında bugüne kadar çok tartışılan 312. maddesi bir kez daha değişiyor. Buna göre 'kamu düzeni için tehlikeli olabilecek' kriteri yerine 'kamu güvenliği' ve 'tehlikeli tarzda' ibareleri getirilerek, suç biraz daha somutlaştırılıyor.
Meclis Adalet Komisyonu, dün TCK tasarısının 'Kamu barışına karşı suçlar' bölümünü kabul etti. Yargıtay temsilcilerinin 'flu' bularak
'netleştirilmesini' istediği düzenlemeyle ilgili alt komisyon yeni bir değişiklik yapma kararı almadı. Bunun üzerine, alt komisyon raporunda yapılan düzenleme aynen kabul edildi.
312 oldu 217
TCK'nın son olarak 2002 yılında değiştirilen 'halkın suç işlemeye tahriki' suçunu düzenleyen 312. maddesi, yeni tasarıda 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' başlığıyla 217. maddde olarak yeniden düzenlendi.
Adalet Komisyonu'nda, suçun oluşması için aranan 'kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde' kriteri, yoruma elverişli olduğu eleştirileri de dikkate alınarak, 'kamu güvenliği için tehlikeli tarzda' şekline dönüştürüldü.
Maddenin ilk fıkrası şöyle düzenlendi: "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesmini, diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."
Mevcut 312. maddenin 'Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde tahkir' suçuna ceza öngören diğer bir fıkrası da, suçun somutlaştırılması amacıyla, "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır" şeklinde değiştirildi.
Dini değerleri aşağılama
Toplantıda, maddeye yeni bir fıkra da eklenerek, halk kesiminin benimsediği dini değerlerin alenen aşağılanması suç haline getirildi. Buna göre de, 'halkın bir kesminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde' 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Komisyon ayrıca 'çete' suçunu kapsayan mevcut TCK'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başlıklı 313. maddesi de 221. madde olarak yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle 'çete suçuna' hükmedilmesi kıstaslara bağlandı.
Komisyonda kabul edilen diğer düzenlemelerden bazıları şöyle:
Çocuğa fuhuş koruması: Çocuğu fuhuşa teşvik edenlere 4-10 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Suça yönelik hazırlık hareketleri 'de tamamlanmış suç' kabul edilecek.
Dilendirmeye ceza: Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, 1-3 yıl hapse mahkûm olacak.
Sevgiliye kötü muamele: Aynı konuta birlikte yaşadığı kişilere karşı kötü muamele yapan kimse, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu çerçevede aynı evi paylaşan sevgililer ya da arkadaşlar da birbirlerine kötü davranırsa ceza alabilecek.
Çocuk dövmeye 1 yıl hapis: İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, korumak veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiler hakkında, bir yıla kadar hapis cezası verilecek.
Hamileyi terk etmek suç: Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış olduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz bir durumdayken terkeden kimse hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Polis dikkat edecek: Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak. Buna göre, herhangi bir eylem ya da operasyon sırasında yakaladığı bir kişiyi dövmeye devam eden polis 2 ila 5 yıl arasında hapse mahkûm olabilecek.AKP'li vekilden porno itirafı
Adalet Komisyonu, TCK tasarısında 'müstehcenlikle' ilgili değişikliği görüşürken 'porno' tartışması yaşandı. CHP'li Orhan Eraslan, ifade özgürlüğünün sınırlanmasına karşı olduğu için 'pornocu' olarak gösterildiğini söyledi. Eraslan, "Çocuklarımız, içinde müstehcen şeyler de olsa yeter ki okusun" dedi. AKP'li Mahmut Durdu ise, tartışmayı ilginç bir boyuta taşıdı: "Biz yasaklar kuşağıyız. Burada porno izlemeyen var mı diye sorsam, kimse elini kaldırmaz. Kaldıran da doğruyu söylemiyor demektir. Çorcuklarımızı pornografiden korumak istiyorsak bunu eğitimle, aile bütünlüğünü koruyarak sağlayabiliriz." Müstehcenlikle ilgili madde tartışmaların ardından kabul edildi.
'Teşhirci'nin tanımı yapıldı
Meclis Adalet Komisyonu'nda 'Teşhircilik yapan kişiye 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören madde' görüşülürken 'üstsüz' tartışması yaşandı. CHP'li Feridun Baloğlu, seçim bölgesi Antalya'da üstsüz güneşlenenler olduğunu ifade ederek, "Göğsünü açmak teşhircilik mi?" diye sordu. Komisyon Başkanı Köksal Toptan, "Plajda değil ama yolda yürürken açarsa tabii teşhircilik" dedi.