Ekrandaki seçim konuşmaları yasal mı?

Ekrandaki seçim konuşmaları yasal mı?
Ekrandaki seçim konuşmaları yasal mı?
Seçim döneminin gelmesiyle siyasi liderlerin konuşmaları televizyonlarda devamlı canlı olarak veriliyor. Gazetemiz yazarı Altan Öymen, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanunu hatırlatarak sordu: TRT ve televizyonlar siyasi partilerin faaliyetine eşitlik esasına uygun olarak yer veriyorlar mı? RTÜK ve YSK bu konuda ne yapıyor?

Altan Öymen’in konuyla ilgili yazısının bölümü şöyle:

“Bir seçim döneminde olmamıza rağmen, televizyonlarda, ‘iktidarın sesi’ne ayrılan yerler, ‘muhalefetin sesi’ne oranla çok sınırlı kalıyor.

Oysa, çoktandır, bir ‘seçim dönemi’ndeyiz. Bu dönemin televizyon yayınlarıyla ilgili kuralları var. Bir kısmı ‘seçim propagandası’yla ilgili... Bunların amacı şu:

“İktidardaki ve muhalefetteki siyasi partilerin seçmenlere seslerini duyurma imkânlarında eşitlik sağlanması...”

O kuralların Seçim Kanunu’nda ayrıntılarıyla yer alması, 1950 yılındaki seçimlerin hemen öncesindedir. Cumhuriyet tarihimizin ilk iktidar değişikliğinin gerçekleştiği 1950 seçimlerinde, o kurallar uygulanmıştı.

Bugünkü kanunlarımızda da o kurallarla ilgili maddeler yer almaya devam ediyor.

‘Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun’un 55 A maddesinin ilk fıkrası şöyledir:

“Seçimlerin başlangıç tarihinden (yani 1 Ocak 2014’ten) oy verme gününün (30 Mart 2014) bitimine kadar, özel radyo ve televizyon kuruluşları, yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 5, 20, 22 ve 23’üncü maddeleri ile 31’inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tabidir.”

Maddede de görüldüğü gibi, kanun, seçim zamanında özel radyo ve televizyonların da TRT kanununda yer alan esaslara uyması gereğini belirtiyor.

TRT Kanunu’nun o maddelerinin esasları arasında, ‘tarafsızlık, doğruluk, çabukluk’ gibi ilkelere bağlı kalmak var.

O maddelerden, sadece 5’inci maddenin (m) fıkrasını buraya alalım. Maddeye göre, radyo ve televizyonlar şu ilkeye uygun yayın yapmak zorundadır:

“Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendiren konularda yeterli yayın yapmak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.”

Yasal durum böyle:

TRT dahil, tüm radyo ve televizyonlar, 1 Ocak’tan başlayıp 30 Mart gecesine kadarki yayınlarında siyasi partilerin faaliyetine eşitlik esasına uygun olarak yer verecekler...

Ülkemizde, bu esasın gereği, iktidarın bugüne kadarki tutumu ve müdahaleleri karşısında, yerine getirilebiliyor mu, getirilemiyor mu?..

Bunu hepimiz kendi kendimize soralım.

Ve bugünkü iktidarın işlerin bu hale gelmesine neden olan sorumluları da kendi kendilerine sorsun.

TRT Genel Müdürlüğü kendi yayınlarına bakarak sorsun.

RTÜK, bizim hatırlattığımız maddeleri bir kere daha okuyarak sorsun.

Yüksek Seçim Kurulu da, bu konuyu kendi görev alanı açısından değerlendirsin...

Bu seçim öncesinde, radyo ve televizyonlarımızın siyasi partiler karşısındaki tutumları, ülkemizin kanunlarına uygun mudur, değil midir?.. Değilse, bunun uygun hale gelmesini sağlama sorumluluğu kimdedir?

Hep birlikte öğrenelim.


ALTAN ÖYMEN’İN TÜM YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN