En iyimser AB adayı Türkler

AB'nin kamuoyu yoklamasından sorumlu kurumu Eurobarometre, AB'ye aday 13 ülkeyi araştırdı...

BRÜKSEL - AB'nin kamuoyu yoklamasından sorumlu kurumu Eurobarometre, AB'ye aday 13 ülkeyi araştırdı:

  • Hayat düzeyinden memnun olanların başında Slovenler (yüzde 85), Maltalılar (yüzde 83) ve Kıbrıslı Rumlar (yüzde 82) geliyor. Türkler, yüzde 69 ile dördüncü.
  • Genel yaşam düzeyi açısından 2004'e en iyimser ve umutlu bakanlar Türkler. Türklerin yüzde 46'sı 2004'ün 'daha iyi' olacağını düşünürken, yüzde 32'si değişiklik beklemiyor, yüzde 18'i ise umutsuzluk ifade ediyor.
  • İstihdam alanında da iyimser beklentileriyle birinci sırada yer alan Türklerin yüzde 34'ü 2004'e umutlu girerken, yüzde 31'i bir değişiklik beklemiyor, yüzde 30'u ise işsizliğin artması endişesini yansıtıyor.
  • Hükümete güvende birinci Kıbrıslı Rumları Türkler izliyor. Türklerin hükümete güven oranı yüzde 63.
  • Ulusal demokrasiden memnuniyet oranı ortalama yüzde 29'da kalırken, bu oran Türkiye'de yüzde 34.
  • Türklerin yüzde 54'ü AB'deki demokrasi düzeyini hiç tatmin edici bulmuyor. Ayrıca Türklerin yüzde 67'si Avrupa Birliği'ne 'Evet', yüzde 10'u ise 'Hayır' diyor.
  • Ulusal kimliklerini Avrupalı kimliğinden ön plana çıkaranların başında Macarlar ve Türkler geliyor. Türklerin yüzde 31'i 'Avrupa'ya hiç bağlı değilim' diyor.