Erdoğan: İşkence konusunda taviz yok

Avrupa Birliği ülkelerinin gazetecilerini kabul eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye'ye bu yılın aralık ayında yapılacak zirvede AB üyeliği yolunda müzakere tarihi verilmemesi ihtimali ile ilgili olarak, ''Bunu hem AB gerekçelendiremez ve dünyaya anlatmakta sıkıntı çeker, hem de biz
halkımıza anlatmakta sıkıntı çekeriz'' dedi. Erdoğan, işkrence konusunda taviz vermeyeceklerini de söyledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye'ye bu yılın aralık ayında yapılacak zirvede AB üyeliği yolunda
müzakere tarihi verilmemesi ihtimali ile ilgili olarak, ''Bunu hem AB
gerekçelendiremez ve dünyaya anlatmakta sıkıntı çeker, hem de biz
halkımıza anlatmakta sıkıntı çekeriz'' dedi.
Erdoğan, böyle olması durumunda bir hayal kırıklığı yaşanacağını,
ancak bunun dünyanın sonu olmadığını ifade ederek, ''Biz Kopenhag
kriterlerini Ankara kriterleri yapar, yolumuza devam ederiz'' diye
konuştu.
Başbakan Erdoğan, AB İletişim Grubu üst düzey medya temsilcilerini
Başbakanlık Merkez Binası'nda kabul ederek, sorularını yanıtladı.
Alınan bilgiye göre, bir gazeteci, bazı raporlarda Türkiye'de hala
işkence olduğunun yer aldığını söyledi.
Erdoğan, bir yıllık iktidarları döneminde işkenceye karşı ''sıfır
toleranslı'' olduklarını ifade ederek, raporların da ne derece
sağlıklı olduğunu bilemediğini söyledi. Erdoğan, ''Ama bize gelen
ihbarları anında değerlendiriyoruz ve üzerine gidiyoruz. Bu konuda
asla taviz vermeyeceğiz'' dedi.
-AB ANAYASASI...-
''Türkiye'ye, aralık ayında yapılacak zirvede müzakere tarihi
verilmezse ve erteleme olursa ne yaparsınız?'' sorusuna Erdoğan, şu
karşılığı verdi:
''Bunu hem AB gerekçelendiremez ve dünyaya anlatmakta sıkıntı
çeker, hem de biz halkımıza anlatmakta sıkıntı çekeriz. Büyük bir
hayal kırıklığı yaşanır, ancak elbette bu dünyanın sonu değil. Biz
Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapar, yolumuza devam
ederiz.''
Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Türkiye'nin AB'ye hazır
olduğunu ancak AB'nin Türkiye'ye hazır olmadığını ve AB'nin bir
anayasasının bulunmadığı'' yönünde bir senaryodan söz etmesi üzerine
Erdoğan, ''Şimdiye kadar alınanlar, AB anayasası hazırdı da mı
alındılar?'' dedi.
Türkiye'nin, ''AB'ye üye olması durumunda birliğe ne
kazandıracağı'' sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:
-RUMLAR'A YAPILAN JESTLER-
''AB üzerindeki, (Hristiyan kulübü mü?) sorusunu ortadan
kaldıracak, AB'nin siyasi değerler bütünü olduğu anlayışını ortaya
koyacak ve medeniyetleri buluşturacaktır. Türkiye'nin, İslam'la
demokrasi kültürünü buluşturmuş bir ülke olarak AB'ye üye olması,
diğer Türk ve İslam dünyasında bu yönde bir değişim sağlayacaktır.''
Erdoğan, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin artı bir jesti olup
olmayacağı sorusu üzerine de, Türkiye'nin şimdiye kadar elinden geleni
yaptığını, gereken jestleri ortaya koyduğunu ancak Rum tarafının aynı
şekilde mübadelede bulunmadığını söyledi.
''Annan'ın (bir daha oturmam) dediği 4. müzakere süreci
Türkiye'nin girişimleri ile yoğun çabası ile sağlandı'' diye konuşan
Erdoğan, Rum tarafına yapılan jestlerden örnekler verdi.