Eren'in ataması yargıdan döndü

Başbakan Tayyip Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde soruşturan ve hazırladığı raporlarla yargılanmasını sağlayan mülkiye başmüfettişi Candan Eren'in...

ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde soruşturan ve hazırladığı raporlarla yargılanmasını sağlayan mülkiye başmüfettişi Candan Eren'in, Zonguldak Vali Yardımcılığı'na atanması Danıştay'dan döndü.
Eren, son kaymakamlar kararnamesiyle mülkiye başmüfettişliğinden alınıp Zonguldak Vali Yardımcılığı'na atanmıştı. Eren, atamanın yasal olmadığı gerekçesiyle Danıştay'a dava açıp, tayininin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istemişti. Danıştay 10. Dairesi, 8 Ekim 2004'te aldığı kararla, Eren'in tayininin yürürlüğünü oybirliğiyle durdurdu. Eren, Danıştay kararını 15 Ekimde İçişleri Bakanlığı'na sundu. Bakanlığın, Eren'in tayinine ilişkin yürütmeyi durdurma kararını en geç bir ay içinde uygulamaya koyması gerekiyor.