Eşitlik için bu cümle yetmez

İki kadın bastırdı
Anayasa paketine kadınlar için pozitif ayrımcılık konulması çabası yine AKP'ye takıldı. Anayasa Komisyonu'ndaki tartışmada CHP'li Oya Araslı ve Gaye Erbatur, ilkeyi AKP'li üyelere kabul ettirmeye çalıştı.
'Hiç yoktan iyidir'
Pozitif ayrımcılık ilkesine direnmeyi sürdüren AKP'liler, baskı üzerine, 'Devlet, kadın-erkek eşitliğini hayata geçirmekle yükümlü' yönünde bir cümle önerdi. CHP'liler de 'Hiç yoktan iyi' diyerek destekledi.
Avrupa'da yaygın
AKP, Almanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde olan ilkeye sürekli itirazlar buluyor. Sonuncu, Musa Sıvacoğlu'nun: O maddeyle feminizm Anayasa'ya girer, feminist hareketler artar, erkekler haklarını kaybeder.

ANKARA - Avrupa Birliği'ne (AB) uyum çerçevesinde hazırlanan 8. Anayasa değişiklik paketinin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerine kadın-erkek eşitliği tartışması damgasını vurdu. Pozitif ayrımcılık konusu üç saat süreyle tartışıldı. Pozitif ayrımcılık öngören düzenleme için mücadele veren CHP'li Oya Araslı ile Gaye Erbatur 'kısmen' başarılı oldu. Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen değişikliğe göre, "Devlet, kadınlar ve erkeklerin eşitliğinin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlü" olacak.
Dün toplanan Anayasa Komisyonu'nda CHP'li üye Oya Araslı, Almanya, İsviçre dahil birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kadınlar lehine olumlu ayrımcılık yapılması gerektiğini savundu. Araslı ve CHP'li diğer üyeler Anayasa'nın 10. maddesine eklenmek üzere şu önergeyi verdi:
Ne istendi?
"Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet kadın ve erkek eşitliğinin fiili olarak gerçekleşmesini sağlamak ve bunun önündeki engelleri kaldırmak için, olumlu ayrımcılık dahil, gerekli her tür önlemi almak, düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun önünde eşitliği zedelemez ve imtiyaz tanımak anlamına gelmez."
CHP'li komisyon üyesi Gaye Erbatur da Türkiye'nin imzaladığı 'Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW), yasal eşitliği fiili eşitliğe dönüştürmek için geçici özel önlemleri düzenlediğini hatırlatarak, taslakta pozitif ayrımcılıkla ilgili bir fıkra bulunması gerektiğini vurguladı.
Ne oldu?
Ancak Araslı'nın verdiği önerge kabul görmedi. AKP Grup Başkanvekili Haluk İpek Araslı'nın önergesi yerine şu önergeyi verdi:
"Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet, kadınların ve erkeklerin eşitliğinin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür."
Araslı ise İpek'in bir cümlelik önergesinin AB'yi kandırmaya yetmeyeceğini ifade etti. Yapılan oylamada Araslı'nın önergesi reddedilirken, İpek'in önergesi AKP milletvekilleri Abdullah Torun, Mehmet Ali Bulut, Ayhan Sefer Üstün, Hüsrev Kutlu ve Mehmet Salih Erdoğan'ın ret oyuna karşılık CHP'lilerin desteğiyle kabul edildi. Oya Araslı, CHP'li üyelere, "Hiç yoktan iyidir" diyerek, olumlu oy kullanmalarını istedi ve teklifin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında değişiklik önergesi verebileceklerini ifade etti.
CHP'li Erbatur, gönüllerinden geçenin, Alman Anayasası'ndaki hükmü aynen taşımak olduğunu, ancak kabul edilen önergenin kısmen de olsa kadın lehine pozitif ayrımcılığa olanak sağladığını belirtti. Erbatur, bu düzenlemeyle bundan böyle kadın-erkek eşitliğini sağlayıcı yöndeki düzenlemelerin Anayasa'ya aykırılığının iddia edilemeyeceğini vurguladı.
Bu arada, dünkü görüşmelerde CHP'liler, milletvekili dokunulmazlığı sınırlanmadığı sürece Anayasa değişiklik paketlerine destek vermeyeceklerine ilişkin rezervlerini de kaldırdı. CHP'liler, Anayasa değişiklik teklifinin tamamı oylanırken, kadınlarla ilgili düzenleme konusunda muhalefet şerhi koyarak destek verecek.
Bakan Çiçek ise paket çıkınca Türkiye'nin aralık ayına kadar AB'ye taahhüt ettiği Anayasa değişikliklerinin gerçekleştirilmiş olacağını ifade etti.Yetişin, erkekler kaybediyor!
Anayasa Komisyonu'nda, CHP'li kadın üye Oya Araslı Anayasa değişikli paketine 'Olumlu ayrımcılık'la ilgili bir önerge verince AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu isyan etti: Üzerimizde psikolojik baskı var. Bir tek kadın üye, 25 erkeğe bir metni kabul ettirmek üzere.. AKP Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu da pozitif ayrımcılıkla feminist hakların Anayasa'ya girerek güvence altına alınacağını, bu durumda feminist hareketlerin artacağını ve erkeklerin haklarını kaybedeceğini söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Haluk İpek ise pozitif ayrımcılıkla ilgili hükme bazı kadın örgütlerinin karşı çıktığını öne sürdü. İpek, ayrıca düzenlemenin 'Türkiye'deki en büyük ayrımcılık' dediği başörtüsü ayrımcılığını gidermesini diledi.
'Ayrımcılık ürpertir'
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise, anayasal metinlere 'ayrımcılık' sözünün girmesine karşı çıktı ve "Bu ülke ayrımcılık lafından ürperiyor. Vatandaş, pozitif de olsa ayrımcılığı anlamıyor" dedi.


Sayıştay operasyonu Çiçek'ten döndü
TBMM Anayasa Komisyonu görüşmeleri sırasında, Anayasa'nın yaşam hakkını düzenleyen 17. maddesiyle ilgili yapılmak istenen değişiklikler,
'kırpıldı'. AKP'nin son teklifiyle sadece Anayasa'nın mevcut halindeki
'mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali' cümlesi çıkarıldı. Sıkıyönetim, olağanüstü hal, meşru müdafaa, yakalama, tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, ayaklanmalarda gerçekleşen öldürmeler, yine 'yaşam hakkı'nın dışında.
Sayıştay'la ilgili önerge de Adalet Bakanı Çiçek ile CHP'lilere takıldı. Çiçek, son anda gündeme gelen önergeye, "Anayasa'nın yargıyla ilgili
tüm hükümlerini değiştirmemiz lazım" diye tepki gösterdi. Önergede Sayıştay'a mahalli idareler ve özerk kurumları denetim yetkisi veriliyor, Sayıştay ile Danıştay arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınacağı hükmü Anayasa'dan çıkarılıyordu. Önerge, Sayıştay'ı bir tür yüksek mahkeme gibi düzenliyordu.