Eski DEP'liler parti için atakta

Leyla Zana ve arkadaşları için Yargıtay'ın bozma kararına uyuldu; yeni duruşma 17 Aralık'ta. Zana ve üç DEP'li, yeni bir partileşme girişimi başlattı.

ANKARA - Eski DEP milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak, dün ortak basın toplantısıyla, yeni bir siyasi oluşumun haberini verdi. Toplantıda konuşan Zana, Türkiye'deki partilerin, dünyada yaşanan değişime ayak uyduramadığını ileri sürdü. Türk toplumunun çoğunluğunun değişime hazır olduğunu belirten Zana, "Ordu dahil tüm kurumlar değişimi tartışıyor. Siyasette eski söylem ve kavramlara rağbet etmiyor. Katılım, tartışma, demokratik uzlaşı ve diyalog kültürünün egemen olmasını istiyor. Savaş ve şiddet dilini istemiyor" dedi.
Bir zamanların 'öcü yüzleri'
Türkiye toplumunun farklı etnik kökleri, dinsel, düşünsel ve inanç farklılıkları taşıdığını, bu gerçeklikle barış içinde, bir arada yaşamak istediğini, ancak siyaset kurumlarının bu beklentiye yanıt veremediğini savunan Zana, şunları söyledi:
"İşte bu nedenle siyasette eski, yasaklı ve bir zamanların 'öcü yüzleri' olarak, demokrasi ve barışa hizmet etmek, siyasetteki boşluk, dağınıklık ve parçalı görünüme son vermek istiyoruz. Bu amaçla demokratik toplum hareketini başlatıyoruz."
Zana, siyaset dışında kalmış, aradığını bulamamış veya siyaset dışına itilmiş tüm kesimleri hareketlerine davet etti, aydınlardan destek istedi. Zana, "Partinin genel başkanı kim olacak?" sorusuna, "Bu dörtlüden değil, halk içinden seçilecek" yanıtını verdi. Hareketin ilkeleri şöyle açıklandı:

  • AB sürecini desteklemek. Kürt sorununun coğrafi bütünlük içinde barışçıl ve demokratik çözümünü hedeflemek. Türkiye'nin sorunlarını da çok önemsemek.
  • Toplumsal sorunların şiddetle çözümüne karşı çıkmak ve barışı savunmak.
  • Yeni, demokratik ve evrensel bir anayasa ile Kürtler de dahil olmak üzere tüm etnik farklılıkların Türkiyelilik üstkimliği altında tanımlanmasını sağlamak. Demokratikleşmenin önünü açmak.