Fatma Şahin'den gaf

Kendisi töreye karşı, dili değil

AKP'li Fatma Şahin, töre cinayetlerinin sebep ve önlemleri için araştırma önergesi verirken, töreyle aynı dili kullandı. Şahin, tecavüz mağduru kadınlardan söz ederken 'kirletilmiş' demekten çekinmedi.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın Anayasa'da yer almasına karşı çıkan AKP'nin kadın milletvekillerinden Fatma Şahin, töre cinayetleriyle ilgili önemli bir adım atarken, tartışmalı ifadelere de imza attı. Töre cinayetleri için TBMM'de araştırma önergesi veren Şahin, tecavüze uğrayan kadından 'kirletilmiş' diye söz etti.
9'u kadın, 47 milletvekilinin imzası ile verilen önerge 4 Mayıs günü TBMM Genel Kurulu'nda okunarak, gündemdeki yerini aldı.
Aile meclisi gibi...
Şahin önergenin gerekçesinde mağdur kadınlardan bahsederken, 'cinayet kararı alan aile meclislerinin de mağdur kadınlar için kullandığı
'kirletildi' sıfatını tercih etti. Gerekçedeki ifadeler şöyle:
"Töreye karşı gelmek suçsa, suçlu-suçsuz ayrımı yapmaksızın insanların öldürülmesi daha büyük bir suçtur. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Cezalandırma yetkisi devlete aittir. Kaldı ki, zorla ve kandırılarak kirletilen kadın suçlu değil, mağdur ve mazlumdur. Mağdur ve mazlumsa cezalandırılmaz, korunur. Nasıl ki, mafya adaleti
adalet değilse, töre adaleti de adalet değildir. Nasıl ki, töredir diye kan davaları tasvip edilemezse, töre cinayetleri de tasvip edilemez. Töre cinayetlerini tasvip etmemek, namusun korunmasına karşı olmak demek de değildir. Namus, insan hayatı ve haysiyeti güvence altına alınarak korunmalıdır.
Ne sebeple olursa olsun, kirletilen kadının 'töre' öyle gerektiriyor diye, aile meclisi kararlarıyla ölüme mahkûm edilmesi, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin bir başka göstergesidir. Nitekim, başka gerekçelerle, Türk kadınının yüzde 67'sinin fiziksel şiddete maruz kalması da bunun bir kanıtıdır."